Čekejte, prosím...
A A A
321/2005 Sb. znění účinné od 12. 8. 2005

321

 

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 4. srpna 2005

o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů

o formální kvalifikaci udělovaných na území členských států Evropské unie,

seznam institucí a orgánů, které je vydávají

Ministerstvo zdravotnictví na základě § 78 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), vyhlašuje:

 

Seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci

udělovaných na území členských států Evropské unie, seznam institucí a orgánů,

které je vydávají

 

Priloha_Sb_2005_321-P1.rtf

Ministryně:

doc. MUDr. Emmerová, CSc. v. r.