Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

417/2005 Sb. znění účinné od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2008

417

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. září 2005,

kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky

pro stanovení výpočtových základů

 

Vláda nařizuje podle § 40 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 61/1999 Sb., a podle § 17 odst. 2 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona č. 61/1999 Sb.:

§ 1

Částky pro stanovení denního vyměřovacího základu, uvedené v § 18 odst. 8 zákona č. 54/1956 Sb., ve znění zákona č. 61/1999 Sb., a naposledy zvýšené nařízením vlády č․ 347/2001 Sb. se upravují takto:

a)

částky 480 Kč se zvyšují na 510 Kč,

b)

částky 690 Kč se zvyšují na 730 Kč.

§ 2

Částky pro stanovení průměrné částky připadající na kalendářní den, uvedené v § 17 odst. 1 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona č. 61/1999 Sb., a naposledy zvýšené nařízením vlády č. 347/2001 Sb. se upravují takto:

a)

částky 480 Kč se zvyšují na 510 Kč,

b)

částky 690 Kč se zvyšují na 730 Kč.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Předseda vlády:

Ing. Paroubek v. r.

 

Místopředseda vlády

a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Škromach v. r.