Čekejte, prosím...
A A A
537/2005 Sb. znění účinné od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006

537

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců

ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 637/2004 Sb., nařízení vlády č. 213/2005 Sb. a nařízení vlády č. 307/2005 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 3 se doplňuje písmeno g), které zní:

g)

státu v Úřadu pro zahraniční styky a informace“.

2.

V § 6 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Okruh uměleckých a uměleckotechnických zaměstnanců a pravidla pro určení platového tarifu podle věty první může zaměstnavatel stanovit vnitřním platovým předpisem pouze v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace․“.

3.

Přílohy č. 1 až 4 znějí:

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Předseda vlády:

v z. Mgr. Sobotka v. r.

1. místopředseda vlády a ministr financí

 

Místopředseda vlády

a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Škromach v. r.