Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

18/2006 Sb. znění účinné od 1. 2. 2006 do 30. 8. 2010

18

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 4. ledna 2006,

kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání

v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

 

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5, § 58 odst. 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

Příloha k nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, se mění takto:

 

1.

V oddíle B v nadpisu sloupce 5 se slova „učebních oborů“ nahrazují slovy „oborů vzdělání“.

 

2.

V oddíle B v oboru vzdělání 53-41-J/003 Ošetřovatel se do sloupce 6 doplňuje číslo „39)“.

 

3.

V oddíle B v oboru vzdělání 78-41-J/001 Rodinná škola se do sloupce 6 doplňuje číslo „2)“.

 

4.

V oddíle B v oboru vzdělání 78-51-J/001 Odborná škola se ve sloupci 6 číslo „63-47-3“ nahrazuje číslem „63-46-3“.

 

5.

V oddíle B v poznámce č. 2 se slova „Výuka v“ nahrazují slovem „Platnost“ a číslo „2005“ se nahrazuje číslem „2006“.

 

6.

V oddíle B se do poznámek doplňuje poznámka č. 39, která zní:

39) Platnost oboru vzdělání ukončena k 31. 8. 2005“.

 

7.

V oddíle C se před první tabulku oddílu vkládají pod nadpis slova „C1 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem“.

 

8.

V oddíle C v části C1 v nadpisu sloupce 6 se slova „učebních oborů“ nahrazují slovy „oborů vzdělání“.

 

9.

V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 23-51-H/001 Zámečník se ve sloupci 7 vkládá číslo „39-08-L/501“.

 

10.

V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 23-51-H/003 Strojní mechanik – stroje a zařízení se ve sloupci 7 vkládá číslo „39-08-L/501“.

 

11.

V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 23-51-H/007 Mechanik opravář – stroje a zařízení se ve sloupci 7 vkládá číslo „39-08-L/501“.

 

12.

V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 23-65-H/001 Mechanik silničních strojů se ve sloupci 7 vkládá číslo „39-08-L/501“.

 

13.

V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 23-65-H/020 Strojník se ve sloupci 7 vkládá číslo „39-08-L/501“.

 

14.

V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 23-68-H/001 Automechanik se ve sloupci 7 vkládá číslo „39-08-L/501“.

 

15.

V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 23-68-H/003 Mechanik opravář – silniční motorová vozidla se ve sloupci 7 vkládá číslo „39-08-L/501“.

 

16.

V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 26-51-H/001 Elektrikář se ve sloupci 7 vkládá číslo „39-08-L/501“.

 

17.

V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 26-51-H/002 Elektrikář – slaboproud se ve sloupci 7 vkládá číslo „39-08-L/501“․

 

18.

V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 26-52-H/002 Elektromechanik – stroje a zařízení se ve sloupci 7 vkládá číslo „39-08-L/501“.

 

19.

V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 26-57-H/001 Autoelektrikář se ve sloupci 7 vkládá číslo „39-08-L/501“.

 

20.

V oddíle C v části C1 se slova „26-59-H/002 Spojový mechanik – sdělovací sítě 12 10 26-89-2/01“ včetně řádku tabulky zrušují.

 

21.

V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 28-52-H/007 Chemik se ve sloupci 7 vkládá číslo „39-08-L/501“.

 

22.

V oddíle C v části C1 se slova „28-55-H/001 Gumař plastikář – zpracování kaučuku 12 12 28-66-2/01 28-42-L/501 6)“ včetně řádku tabulky zrušují.

 

23.

V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 28-62-H/003 Malíř skla a keramiky se ve sloupci 7 vkládá číslo „28-46-L/501“.

 

24.

V oddíle C v části C1 se slova „28-56-E/001 Papírenské práce 8 8 28-93-2 9)“ včetně řádku tabulky zrušují.

 

25.

V oddíle C v části C1 se slova „29-55-H/003 Mlékař – prodej 12 10 29-67-2:01/02 29-46-L/502“ včetně řádku tabulky zrušují.

 

26.

V oddíle C v části C1 se slova „29-56-H/002 Řezník-uzenář – výroba 12 10 29-68-2/01 29-44-L/502“ včetně řádku tabulky zrušují.

 

27.

V oddíle C v části C1 se slova „29-56-H/003 Řezník-uzenář – prodej 12 10 29-68-2/02 29-44-L/502“ včetně řádku tabulky zrušují.

 

28.

V oddíle C v části C1 v oborech vzdělání 32-53-H/002 Kožešník – příprava kožešinových výrobků a 32-53-H/003 Kožešník – šití a opravy kožešinových výrobků se slovo „kožešinových“ nahrazuje slovem „kožešnických“.

 

29.

V oddíle C v části C1 se slova „33-56-H/002 Truhlář – výroba nábytku 12 12 33-55-2/01 33-41-L/501 33-42-L/501 33-42-L/502 82-42-L/501“ včetně řádku tabulky zrušují.

 

30.

V oddíle C v části C1 se slova „33-56-H/003 Truhlář – dřevěné konstrukce 12 12 33-55-2/02 33-41-L/501 33-42-L/501 33-42-L/502“ včetně řádku tabulky zrušují.

 

31.

V oddíle C v části C1 se slova „33-53-E/001 Košíkářské práce 8 8 33-96-2 9)“ včetně řádku tabulky zrušují.

 

32.

V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 33-56-E/004 Tesařské a truhlářské práce – truhlářské práce ve stavebnictví se ve sloupci 4 vkládá číslo „6“, ve sloupci 5 se vkládá číslo „6“ a ve sloupci 6 se vkládá číslo „36-85-2/02“.

 

33.

V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 36-52-H/004 Mechanik plynových zařízení se ve sloupci 7 vkládá číslo „39-08-L/501“.

 

34.

V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 41-55-H/003 Opravář zemědělských strojů se ve sloupci 7 vkládá číslo „39-08-L/501“.

 

35.

V oddíle C v části C1 se slova „41-53-E/003 Včelařské, zelinářské a ovocnářské práce 8 8 45-28-2“ včetně řádku tabulky zrušují.

 

36.

V oddíle C v části C1 se za obor vzdělání 41-55-E/002 Opravářské práce vkládá nový řádek tabulky, který zní: „41-56-E/002 Pěstební a lesnické práce 8 8 45-94-2/00 9)“.

 

37.

V oddíle C v části C1 se v oboru vzdělání 53-41-H/002 Ošetřovatel ve sloupcích 4 a 5 vkládá číslo „8“.

 

38.

V oddíle C v části C1 v oboru vzdělání 65-51-H/006 Kuchař-číšník – pohostinství se ve sloupci 8 vkládá číslo „40)“.

 

39.

V oddíle C v části C1 v řádku 66 Obchod se kód „66-52-H/xxx“ nahrazuje kódem „66-52-H/001“ a kód „66-53-H/xxx“ se nahrazuje kódem „66-53-H/003“.

 

40.

V oddíle C v části C1 se slova „74-41-H/001 Artista 7 7 85-82-2 64-41-L/524“ včetně řádku tabulky zrušují.

 

41.

Na konci oddílu C části C1 v poznámce první se slova „studijních oborů“ nahrazují slovy „oborů vzdělání“.

 

42.

Na konci oddílu C části C1 v poznámce druhé se slova „učebního oboru“ nahrazují slovy „oboru vzdělání“.

 

43.

V oddíle C se na začátek nadpisu vkládá text „C2“.

 

44.

V oddíle C v části C2 v nadpisu sloupce 6 se slova „učebních oborů“ nahrazují slovy „oborů vzdělání“ a ve sloupci 7 se slova „učebního oboru“ nahrazují slovy „oboru vzdělání“.

 

45.

V oddíle C v části C2 se za slova „26-51-E/006 Elektronické a elektromechanické práce 26-92-2“ vkládá nový řádek tabulky, který zní: „26-59-H/002 Spojový mechanik – sdělovací sítě 12 10 26-89-2/01“.

 

46.

V oddíle C v části C2 se za slova „28-52-H/509 Chemická výroba 12 12 28-85-2 28-52-H/007“ vkládá nový řádek tabulky, který zní: „28-55-H/001 Gumař plastikář – zpracování kaučuku 12 12 28-66-2/01 6)“.

 

47.

V oddíle C v části C2 se za slova „28-56-H/502 Zpracování papíru 12 12 28-92-2 23-65-H/020“ vkládá nový řádek tabulky, který zní: „28-56-E/001 Papírenské práce 8 8 28-93-2 9)“.

 

48.

V oddíle C v části C2 se za slova „29-51-H/501 Potravinářská výroba 12 12 29-82-2 29-xx-H/xxx (všechny obory skupiny 29)“ vkládá nový řádek tabulky, který zní: „29-55-H/003 Mlékař – prodej 12 10 29-67-2:01/02“.

 

49.

V oddíle C v části C2 se za nově vložená slova „29-55-H/003 Mlékař – prodej 12 10 29-67-2:01/02“ vkládají nové řádky tabulky, které znějí: „29-56-H/002 Řezník-uzenář – výroba 12 10 29-68-2/01“ a „29-56-H/003 Řezník-uzenář – prodej 12 10 29-68-2/02“.

 

50.

V oddíle C v části C2 se za slova „33-52-E/003 Kartáčnické práce 33-77-2“ vkládá nový řádek tabulky, který zní: „33-53-E/001 Košíkářské práce 8 8 33-96-2 9)“.

 

51.

V oddíle C v části C2 se za nově vložená slova „33-53-E/001 Košíkářské práce 8 8 33-96-2 9)“ vkládají nové řádky tabulky, které znějí: „33-56-H/002 Truhlář – výroba nábytku 12 12 33-55-2/01“ a „33-56-H/003 Truhlář – dřevěné konstrukce 12 12 33-55-2/02“.

 

52.

V oddíle C v části C2 se za slova „41-52-E/009 Květinářské práce – květinářské a zelinářské práce 8 8 45-92-2/02“ vkládá nový řádek tabulky, který zní: „41-53-E/003 Včelařské, zelinářské a ovocnářské práce 8 8 45-28-2“.

 

53.

V oddíle C v části C2 se za slova „69-54-H/501 Provoz prádelen a čistíren 10 10 64-50-2 28-52-H/007“ vkládá nový řádek tabulky, který zní: „74-41-H/001 Artista 7 7 85-82-2“.

 

54.

Na konci oddílu C části C2 v poznámce první se slova „učební obor“ nahrazují slovy „obor vzdělání“ a slova „učební obory“ se nahrazují slovy „obory vzdělání“.

 

55.

V oddíle C se na konci části C2 doplňuje poznámka č. 40 která zní:

40) Profesní odborná příprava pro absolventy oboru Rodinná škola, platnost oboru vzdělání ukončena 31. 8. 2006“.

 

56.

V oddíle D v části D1 v nadpisu sloupce 6 se slova „studijních oborů“ nahrazují slovy „oborů vzdělání“.

 

57.

V oddíle D v části D1 se slova „21-41-M/005 Užitá geologie – stavební geologie a ekologie 21-45-6/02“ včetně řádku tabulky zrušují.

 

58.

V oddíle D v části D1 se slova „23-45-M/006 Silniční doprava – diagnostika vozidel 37-44-6/04“ včetně řádku tabulky zrušují.

 

59.

V oddíle D v části D1 se slova „32-42-M/001 Výroba obuvi a galanterního zboží – výroba galanterního zboží 32-31-6/02“, „32-44-M/004 Výroba obuvi a galanterního zboží – administrativa ve výrobě obuvi a galanterního zboží 32-31-6/03“ a „32-44-M/006 Výroba obuvi a galanterního zboží – výroba obuvi 32-31-6/01“ včetně řádků tabulky zrušují.

 

60.

V oddíle D v části D1 v oboru vzdělání 39-41-L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov se ve sloupcích 4 a 5 vkládá číslo „12“.

 

61.

V oddíle D v části D1 v oboru vzdělání 53-43-M/005 Laboratorní asistent se do sloupce 6 vkládají slova „nebyl přidělen“.

 

62.

V oddíle D v části D1 se slova „65-41-M/001 Provoz hotelů a společného stravování 63-16-6“ včetně řádku tabulky zrušují.

 

63.

V oddíle D v části D1 se slova „75-31-M/003 Speciální pedagogika ve vězeňské službě 76-47-6 3)“ včetně řádku tabulky zrušují.

 

64.

V oddíle D v části D1 v oboru vzdělání 78-42-M/004 Waldorfské lyceum se do sloupce 7 vkládá číslo „38)“.

 

65.

V oddíle D v části D1 v oboru vzdělání 82-41-M/002 Užitá fotografie se ve sloupci 3 doplňují slova „a média“.

 

66.

V oddíle D v nadpisu části D2 se číslo „2006“ nahrazuje číslem „2009“.

 

67.

V oddíle D v části D2 v nadpisu sloupce 6 se slova „studijních oborů“ nahrazují slovy „oborů vzdělání“.

 

68.

V oddíle D v části D2 se slova „23-45-L/513 Textilní průmysl – provoz textilních strojů 31-39-4/01“ včetně řádku tabulky zrušují.

 

69.

V oddíle D v části D2 se slova „23-45-L/514 Silniční doprava – provoz a údržba vozidel 37-44-6/01“ včetně řádku tabulky zrušují.

 

70.

V oddíle D se doplňuje část D3, která včetně nadpisu zní:

D3 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, jejichž platnost končí k 1. 9. 2005 počínaje prvním ročníkem

Skupina

Kód

Obor vzdělání

-

-

Kód oborů vzdělání podle dřívějších předpisů

Poznámky

 

21-41-M/005

Užitá geologie – stavební geologie a ekologie

 

 

21-45-6/02

 

 

23-45-M/006

Silniční doprava – diagnostika vozidel

 

 

37-44-6/04

 

 

23-45-L/513

Textilní průmysl – provoz textilních strojů

 

 

31-39-4/01

 

 

23-45-L/514

Silniční doprava – provoz a údržba vozidel

 

 

37-44-6/01

 

 

32-42-M/001

Výroba obuvi a galanterního zboží – výroba galanterního zboží

 

 

32-31-6/02

 

 

32-44-M/004

Výroba obuvi a galanterního zboží – administrativa ve výrobě obuvi a galanterního zboží

 

 

32-31-6/03

 

 

32/44-M/006

Výroba obuvi a galanterního zboží – výroba obuvi

 

 

32-31-6/01

 

 

65-41-M/001

Provoz hotelů a společného stravování

 

 

63-16-3

 

 

75-31-M/003

Speciální pedagogika ve vězeňské službě

 

 

76-47-6

3)“.

 

71.

V oddíle D v poznámce č. 37 se za slova „počínaje 1. ročníkem“ doplňují slova „ , výuka oboru vzdělání ukončena k 1. 9. 2003 počínaje prvním ročníkem“.

 

72.

V oddíle D se do poznámek doplňuje poznámka č. 38, která zní:

38) Platnost oboru vzdělání končí dnem 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem“.

 

73.

V oddíle E v části E1 v oboru vzdělání Potravinářství se kód „29-31-N/..“ nahrazuje kódem „29-41-N/. .“.

 

74.

V oddíle E v části E1 se slova „31-31-N/. . Textilnictví a oděvnictví“ nahrazují slovy „31-41-N/. . Textilnictví“.

 

75.

V oddíle E v části E1 se za slova „63-41-N/. . Ekonomika a podnikání“ vkládá nový řádek tabulky, který zní: „63-42-N/. . Personální řízení“.

 

76.

V oddíle E v části E1 se na konci tabulky doplňují nové řádky tabulky, které znějí:

91 Teorie vojenského umění

91-11-N/. . Ochrana vojsk a obyvatel při krizových situacích“.

 

77.

V oddíle E v části E2 v nadpisu sloupce 4 se slova „studijních oborů“ nahrazují slovy „oborů vzdělání“.

 

78.

V oddíle E v části E2 se za slova „53-43-N/003 Diplomovaný zdravotní laborant 53-66-7“ vkládá nový řádek tabulky, který zní: „53-43-N/004 Diplomovaný farmaceutický asistent nebyl přidělen“.

 

79.

V oddíle E v části E2 se za slova „64-31-N/017 Management tělesné výchovy a sportu nebyl přidělen“ vkládá nový řádek tabulky, který zní: „64-31-N/018 Manažer provozu nebyl přidělen“.

 

80.

V oddíle E v části E2 se v poznámce uvedené za touto částí slova „počínaje 1. ročníkem“ zrušují.

 

81.

V oddíle F v části F2 v nadpisu sloupce 4 se slova „studijních oborů“ nahrazují slovy „oborů vzdělání“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 2006.

Předseda vlády:

Ing. Paroubek v. r.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:

JUDr. Buzková v. r.šují.