Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

180/2006 Sb. znění účinné od 5. 5. 2006

180

 

ZÁKON

ze dne 30. března 2006

o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností

EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1)

Česká republika poskytne státní záruku na zajištění úvěru, který akciové společnosti České dráhy poskytne Evropská společnost pro financování železničních vozů EUROFIMA za účelem financování nákupu elektrických jednotek řady 471 pro příměstskou dopravu․

(2)

Státní záruka podle odstavce 1 se poskytne na jistinu úvěru ve výši 30 000 000 EUR a úroky a poplatky spojené s poskytnutím úvěru podle příslušné smlouvy o úvěru, pokud tento úvěr bude splatný ve lhůtě do 31. prosince 2018.

§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.