Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

259/2006 Sb. znění účinné od 5. 6. 2006 do 31. 3. 2012

259

 

VYHLÁŠKA

ze dne 24. května 2006,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 394/1991 Sb.,

o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic,

vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic

v řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb․, o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky, se mění takto:

1.

V nadpisu § 6 se slova „a dozorčí rada“ zrušují.

 

2.

V § 6 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

Čl. II

Ministerstvo zdravotnictví zruší do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky dozorčí rady zřízené podle vyhlášky č. 394/1991 Sb.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

MUDr. Rath v. r.