Čekejte, prosím...
A A A
432/2006 Sb. znění účinné od 8. 9. 2006 do 31. 12. 2014

432

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. srpna 2006,

kterým se mění nařízení vlády č. 141/2006 Sb., o stanovení některých podmínek

poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006

 

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

Čl. I

V § 16 nařízení vlády č. 141/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006, odstavec 2 zní:

(2) Žádosti podané podle nařízení vlády č․ 145/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2005, které nebyly vyřízeny do dne pozbytí účinnosti tohoto nařízení, se vyřídí podle dosavadních právních předpisů.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Paroubek v. r.

 

Ministr zemědělství:

Ing. Mládek, CSc. v. r.