Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

441/2006 Sb. znění účinné od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007

441

 

VYHLÁŠKA

ze dne 31. srpna 2006

o náležitostech ověřovacího razítka držitele poštovní licence

a ověřovacího razítka Hospodářské komory České republiky

(vyhláška o náležitostech ověřovacího razítka)

 

Ministerstvo informatiky stanoví podle § 12 odst. 1 písm. j) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví náležitosti ověřovacího razítka držitele poštovní licence a ověřovacího razítka Hospodářské komory České republiky.

§ 2

Náležitosti ověřovacího razítka držitele

poštovní licence

(1)

Ověřovací razítko držitele poštovní licence obsahuje tyto náležitosti:

a)

obchodní firmu nebo název držitele poštovní licence, je-li právnickou osobou, jméno a příjmení a případně odlišující dodatek nebo další označení, je-li fyzickou osobou,

b)

obrazový symbol držitele poštovní licence, pokud ho držitel poštovní licence používá,

c)

název provozovny držitele poštovní licence (dále jen „pošta“),

d)

poštovní směrovací číslo pošty,

e)

pořadové číslo razítka, kterým se rozlišují jednotlivá ověřovací razítka přidělená jedné poště.

(2)

Ověřovací razítko držitele poštovní licence musí být vybaveno tak, aby jeho otisk zobrazoval datum v okamžiku ověření výstupu z informačního systému veřejné správy.

(3)

Ověřovací razítko držitele poštovní licence nesmí být zaměnitelné s razítky, jejichž otiskem držitel poštovní licence opatřuje povrch poštovní zásilky.

(4)

Vzor ověřovacího razítka držitele poštovní licence je uveden v bodě 1 přílohy této vyhlášky.

§ 3

Náležitosti ověřovacího razítka Hospodářské

komory České republiky

(1)

Ověřovací razítko Hospodářské komory České republiky obsahuje tyto náležitosti:

a)

název „Hospodářská komora České republiky“,

b)

obrazový symbol Hospodářské komory České republiky,

c)

název úřadu komory,

d)

číselné označení, které jednoznačně identifikuje úřad komory,

e)

pořadové číslo razítka, kterým se rozlišují jednotlivá ověřovací razítka přidělená jednomu úřadu komory.

(2)

Ověřovací razítko Hospodářské komory České republiky musí být vybaveno tak, aby jeho otisk zobrazoval datum v okamžiku ověření výstupu z informačního systému veřejné správy.

(3)

Vzor ověřovacího razítka Hospodářské komory České republiky je uveden v bodě 2 přílohy této vyhlášky.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Ministryně:

Ing. Bérová v. r.