Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

443/2006 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

nálezem č. 37/2007 Sb.

2.3.2007

443

 

ZÁKON

ze dne 21. června 2006,

kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku

České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky

(zákon o zrušení Fondu národního majetku), a zákon č. 319/2001 Sb., kterým se mění

zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení

Fondu národního majetku (čl. 1)

Čl. I

V § 5 odst. 3 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), se za písmenem i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

j)

k převodu 2 mld․ Kč Ministerstvu práce a sociálních věcí na podporu výstavby domovů důchodců.“.

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 2-3)

Čl. II

zrušen

Čl. III

zrušen

ČÁST TŘETÍ

zrušen (čl. 4)

Čl. IV

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 5)

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Topolánek v. r.