Čekejte, prosím...
A A A
219/2007 Sb. znění účinné od 1. 9. 2007 do 31. 7. 2012

219

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. července 2007,

kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování

hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech

 

Vláda nařizuje podle § 33 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb․,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.:

Čl. I

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, zní:

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 103/2003 Sb.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2007.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí:

v. z. Mgr. Kuchtová v. r.

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy