Čekejte, prosím...
A A A
260/2007 Sb. znění účinné od 9. 10. 2007 do 31. 12. 2007

260

 

VYHLÁŠKA

ze dne 5. října 2007,

kterou se mění vyhláška č. 550/2006 Sb.m.s., kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů,

které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy

 

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 písm. k) zákona č. 365/2000 Sb.m.s., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb․m.s. a zákona č. 110/2007 Sb.m.s.:

Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 550/2006 Sb.m.s., kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, zní:

 

Priloha_Sb_2007_260-P1.rtf

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

MUDr. Mgr. Langer v. r.