Čekejte, prosím...
A A A
299/2007 Sb. znění účinné od 29. 11. 2007

299

 

ZÁKON

ze dne 31. října 2007,

kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb.,

o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů

(zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 178/2006 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 178/2006 Sb., se mění takto:

1.

V poznámce pod čarou č. 1 se doplňuje text v tomto znění:

Směrnice Komise 2006/124/ES ze dne 5. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 92/33/EHS o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh a směrnice Rady 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh.

Směrnice Komise 2006/127/ES ze dne 7. prosince 2006, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny.“.

2.

V příloze č. 1 bod 4 zní:

4.

Zeleninové druhy (mimo použití pro okrasné účely)

Alliumcepa L.

 

- skupina Cepa

Cibule

 

Echalion

- skupina Aggregatum

Šalotka

Alliumfistulosum L.

Cibule sečka

Alliumporrum L.

Pór

Alliumsativum L.

Česnek

Alliumschoenoprasum L.

Pažitka

Anthriscuscerefolium (L.)

 

Hoffm.

Kerblík

Apiumgraveolens L.

Celer bulvový

 

Celer řapíkatý

Asparagusofficinalis L.

Chřest

Beta vulgaris L.

Řepa salátová

 

Mangold

Brassicaoleracea L.

Brokolice

 

Kadeřávek

 

Kedluben

 

Kapusta hlávková

 

Kapusta růžičková

 

Květák

 

Zelí hlávkové bílé

 

Zelí hlávkové červené

Brassica rapa L.

Zelí pekingské

 

Vodnice

Capsicumannuum L.

Paprika, chilli

Cichoriumendivia L.

Endivie kadeřavá

 

Eskariol

Cichoriumintybus L.

Čekanka hlávková

 

Čekanka pro puky

 

Čekanka průmyslová

Citrulluslanatus (Thunb.)

 

Matsum. etNakai

Meloun vodní

Cucumis melo L.

Meloun cukrový

Cucumissativus L.

Okurka salátová

 

Okurka nakládačka

Cucurbita maxima Duchesne

Tykev velkoplodá

Cucurbitapepo L.

Tykev obecná

Cynaracardunculus L.

Artyčok

 

Karda

Daucuscarota L.

Mrkev

 

Mrkev krmná

FoeniculumvulgareMill.

Fenykl

Lactucasativa L.

Salát

LycopersiconesculentumMill.

Rajče

Petroselinumcrispum (Mill.)

 

Nyman ex A․ W. Hill

Petržel

Phaseoluscoccineus L.

Fazol šarlatový

Phaseolusvulgaris L.

Fazol obecný

 

keříčkový

 

Fazol obecný pnoucí

Pisumsativum L. (partim)

Hrách dřeňový

 

Hrách kulatosemenný

 

Hrách cukrový

Raphanussativus L.

Ředkvička

 

Ředkev

Rheumrhabarbarum L.

Reveň

Scorzonerahispanica L.

Černý kořen

Solanummelongena L.

Lilek vejcoplodý

Spinaciaoleracea L.

Špenát

Valerianellalocusta (L.)

 

Laterr.

Kozlíček polníček

Viciafaba L. (partim)

Bob zahradní

Zeamays L. (partim)

Kukuřice cukrová

 

Kukuřice pukancová“.

3.

V příloze č. 1 bodu 5 se v levém sloupci slova „Primus avium (L.) L.“ nahrazují slovy „Prunus avium (L.) L.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Žádosti o prodloužení registrace podle § 34 odrůd druhů pažitka (Allium schoenoprasum L.), kukuřice cukrová a kukuřice pukancová [Zea mays L. (partim)] se považují za včas podané, jsou-li podány nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2.

Odrůdy druhů pažitka (Allium schoenoprasum L.), kukuřice cukrová a kukuřice pukancová [Zea mays L. (partim)] lze bez registrace uvádět do oběhu nejpozději do 31. prosince 2009.

Čl. III

ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.