Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

372/2007 Sb. znění účinné od 1. 1. 2008 do 31. 8. 2012

372

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. prosince 2007

o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů

 

Vláda nařizuje podle § 6 odst 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Toto nařízení1 zapracovává příslušný předpis Evropských společenství2 a stanoví národní program snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů (dále jen „Program“).

§ 2

(1)

Cílem Programu je snížení celkových ročních emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2)

K dosažení cíle podle odstavce 1 slouží emisní stropy pro tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý a oxidy dusíku uložené k plnění orgánem ochrany ovzduší v plánu snížení emisí stávajícím zvláště velkým spalovacím zdrojům.

(3)

Součet všech emisních stropů uložených k plnění stávajícím zvláště velkým spalovacím zdrojům nesmí překročit skupinové emisní stropy pro tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý a oxidy dusíku a lhůty k jejich plnění, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3

Trvalým zastavením provozu zdroje zahrnutého do Programu, trvalým snížením jeho jmenovitého tepelného příkonu pod 50 MW nebo jeho změnou, v jejímž důsledku již nebude zdroj splňovat podmínky pro zahrnutí do Programu, bude zdroj z Programu vyřazen. Zároveň se sníží skupinové emisní stropy uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, a to o hodnoty jeho podílů na skupinových emisních stropech. Podíly zdroje na skupinových emisních stropech jsou dány výpočtem provedeným ze skutečných ročních emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku za 5 let provozování zdroje do roku 2000 včetně, přepočtem ze skutečně dosahovaných hodnot koncentrací jmenovaných znečišťujících látek v odpadním plynu na hodnoty emisních limitů stanovených zvláštním právním předpisem3 zvláště velkým spalovacím zdrojům, na které bylo vydáno stavební povolení u prvního objektu zdroje nebo jiné obdobné rozhodnutí (například povolení ke změně stavby u zdroje s výjimkou výstavby odsiřovacího zařízení zajišťujícího stupeň odsíření stanovený prováděcím právním předpisem) od 1. července 1987 do 31. prosince 2002.

§ 4

(1)

Zdroje zahrnuté do Programu mohou části svých stanovených emisních stropů mezi sebou vzájemně vyměňovat.

(2)

Vzájemnou výměnu částí emisních stropů podle odstavce 1 lze v plánu snížení emisí uplatnit za předpokladu, že část emisního stropu zdroje zahrnutého do Programu, o který bude jeho emisní strop navýšen, převezme jiný zdroj zahrnutý do Programu, jehož emisní strop se o převzatou část sníží.

(3)

Pokud bude z Programu vyřazen zdroj, který převzal část emisního stropu jiného zdroje v souladu s odstavci 1 a 2, bude převzatá část emisního stropu vrácena zpět k plnění zdroji, od kterého byla převzata.

§ 5

Nařízení vlády č. 112/2004 Sb., o Národním programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, se zrušuje.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

 

Ministr životního prostředí:

RNDr. Bursík v. r.

Příloha č. 1

STÁVAJÍCÍ ZVLÁŠTĚ VELKÉ SPALOVACÍ ZDROJE ZAHRNUTÉ DO PROGRAMU

Provozovatel

Název a sídlo provozovny

ACTHERM, spol. s.r.o.

48024091

ACTHERM,spol.s.r.o., o.z. Chomutov,teplárna; Chomutov, Tovární 5533

AES Bohemia spol. s.r.o.

25106481

AES Bohemia spol. s.r.o.; Planá nad Lužnicí, Průmyslová 748

ArcelorMittal, Ostrava a.s.

45193258

ArcelorMittal Ostrava a.s., závod 4 - energetika; Ostrava - Kunčice, Vratimovská 689

Biocel Paskov a.s.

26420317

Biocel Paskov a․s.; Paskov, Zahradní 762

Cukrovary TTD a.s.

16193741

Cukrovary TTD a.s., Dobrovice, Palackého náměstí 1

Cukrovary TTD a.s

16193741

Cukrovary TTD a.s, Cukrovar České Meziříčí; České Meziříčí, Osvobození

ČEZ, a.s.

45274649

ČEZ, a.s., Elektrárna Mělník 2; Horní Počaply

ČEZ, a.s.

45274649

ČEZ, a.s, Elektrárna Mělník 3; Horní Počaply

ČEZ, a.s.

45274649

ČEZ, a.s., OJ Elektrárny Poříčí - provoz Elektrárna Poříčí; Trutnov 3, Kladská 466

ČEZ, a.s.

45274649

ČEZ, a.s., Elektrárna Počerady; Počerady 57

ČEZ, a.s.

45274649

ČEZ, a.s., OJ Elektrárny Poříčí, provoz Teplárna Dvůr Králové; Dvůr Králové nad Labem, 28.října 1965

ČEZ, a.s.

45274649

ČEZ, a.s., Elektrárna Dětmarovice, Dětmarovice 1202

ČEZ, a.s.

45274649

ČEZ, a.s., Elektrárna Chvaletice; Chvaletice

ČEZ, a.s.

45274649

ČEZ, a.s., Elektrárna Tisová; Březová u Sokolova, Tisová 2

ČEZ, a.s.

45274649

ČEZ, a.s., Elektrárna Ledvice, Bílina

ČEZ, a.s.

45274649

ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov 1; Kadaň

ČEZ, a.s.

45274649

ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov 2; Kadaň

ČEZ, a.s.

45274649

ČEZ, a.s., Elektrárna Tušimice 2; Kadaň, Tušimice 9

Dalkia Česká republika, a.s.

45193410

Dalkia Česká republika, a.s., Teplárna Olomouc; Olomouc, Tovární 906/44

Dalkia Česká republika, a.s.

45193410

Dalkia Česká republika, a.s., Špičková výtopna Olomouc; Olomouc, Pavelkova 1081/20

Dalkia Česká republika, a.s.

45193410

Dalkia Česká republika, a.s., Teplárna Karviná; Karviná - Doly, Svobody 5

Dalkia Česká republika, a.s.

45193410

Dalkia Česká republika, a.s., Teplárna Československé armády, Karviná-Doly, ČSA 4

Dalkia Česká republika, a.s.

45193410

Dalkia Česká republika, a.s., Teplárna Frýdek - Místek; Sviadnov, Nádražní 391

Dalkia Česká republika, a.s.

45193410

Dalkia Česká republika, a.s., Teplárna Přerov; Přerov, Tovačovská 2924/18

Dalkia Česká republika, a.s.

45193410

Dalkia Česká republika, a.s., Elektrárna Třebovice I; Ostrava, Elektrárenská 5562/17

Dalkia Česká republika, a.s.

45193410

Dalkia Česká republika, a.s., Elektrárna Třebovice II; Ostrava, Elektrárenská 5562/17

Dalkia Česká republika, a.s.

45193410

Dalkia Česká republika, a.s., Teplárna Přívoz; Ostrava, Křisťanova 1122

Dalkia Česká republika, a.s.

45193410

Dalkia Česká republika, a.s., Teplárna Trmice; Trmice, Edisonova 453

Dalkia Česká republika, a.s.

45193410

Dalkia Česká republika, a.s., Výtopna Mariánské Hory; Ostrava, Suderova 2059/29

Dalkia Česká republika, a.s.

45193410

Dalkia Česká republika, a.s., Teplárna Krnov; Krnov, Revoluční 960/51

DEZA, a.s.

00011835

DEZA, a.s., Valašské Meziříčí - energetika; Valašské Meziříčí, Masarykova 753

EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

16193679

EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Cukrovar Hrochův Týnec; Hrochův Týnec 113

EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

16193679

EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Cukrovar Němčice nad Hanou; Němčice nad Hanou, Masarykova 279

ECK Generating, s.r.o.

62956761

ECK Generating, s.r.o., Elektrárna Kladno; Kladno - Dubí, Dubská 257

Energetické centrum s.r.o.

26051818

Energetické centrum s.r.o., Teplárna; Jindřichův Hradec, Otín 3

Energetika Kopřivnice, a.s.

65138619

Energetika Kopřivnice, a.s.; Kopřivnice, Štefánikova 1163

ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

47675896

ENERGETIKA TŘINEC a.s., E 2, Provozy teplárny a tepelná energetika; Třinec - Staré Město, Průmyslová 1024

ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

47675896

ENERGETIKA TŘINEC a.s., E 3, Provozy teplárny a tepelná energetika; Třinec - Staré Město, Průmyslová 1024

Energetika Vítkovice, a.s.

25854712

Energetika Vítkovice, a.s.; Ostrava - Vítkovice,Výstavní 1144/103

ENERGIE Holding a.s.

27594301

ENERGIE Holding a.s.; Výtopna Litoměřice, K výtopně 1987

ENERGOAQUA, a.s.

15503461

ENERGOAQUA, a.s., Rožnov pod Radhoštěm; Rožnov pod Radhoštěm, 1. Máje 823

Energotrans, a.s.

47115726

Energotrans, a.s., Elektrárna Mělník I; Horní Počaply

ENERGY Ústí nad Labem, a.s.

25540971

ENERGY Ústí nad Labem, a.s.; Ústí nad Labem, Žukovova 100

ENERGZET, a.s.

63483823

ENERGZET, a.s., Teplárna; Brno, Jedovnická 2a/4303

Hexion Specialty Chemicals, a.s.

00011771

Hexion Specialty Chemicals, a.s.; Sokolov, Tovární 2093

International Power Opatovice, a.s.

45534292

International Power Opatovice, a.s., Elektrárna Opatovice - EOP, Pardubice 2, Opatovice nad Labem

Jablonecká teplárenská a realitní a.s.

61539881

Jablonecká teplárenská a realitní a.s., Výtopna Brandl; Jablonec nad Nisou, Liberecká 104

Jablonecká teplárenská a realitní a.s.

61539881

Jablonecká teplárenská a realitní a.s.; Výtopna Rýnovice, Jablonec nad Nisou, Liberecká 104

JIP - Papírny Větřní, a.s.

45022526

JIP - Papírny Větřní, a.s; Větřní 2

KA Contracting ČR, s.r.o.

25115171

KA - Contracting ČR, s.r.o., Teplárna Náchod; Náchod, Plhovská 544

KAUČUK, a.s.

25053272

KAUČUK, a.s.; Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810

Lovochemie, a.s.

49100262

Lovochemie, a.s.; Lovosice, Terezínská 57

Mondi Packaging Paper Štětí a.s.

26161516

Mondi Packaging Paper Štětí a.s.- Energetika; Štětí, Litoměřická 272

Moravskoslezské cukrovary, a.s.

46900764

Moravskoslezské cukrovary, a.s., Odštěp. záv. Opava; Opava -Vávrovice, Vávrovická 273

Moravskoslezské cukrovary, a.s.

46900764

Moravskoslezské cukrovary, a.s., záv. Hrušovany nad Jevišovkou; Hrušovany nad Jevišovkou, Cukrovarská 657

OKD, a.s.

26863154

OKD, a.s., DŮL ČSM, Teplárna; Stonava 1077

OMGD s.r.o.

27115551

OMGD, s.r.o., provozovna Kaznějov; Kaznějov, Pod Továrnou 125

Ostrovská teplárenská, a.s.

49790498

Ostrovská teplárenská, a.s., provoz Teplárna Ostrov; Ostrov, Mořičovská 1210

PARAMO, a.s.

48173355

PARAMO, a.s., HS Kolín; Kolín, Ovčárecká 314

PARAMO, a. s.

48173355

PARAMO, a.s., HS Pardubice Rafinérie ropy; Pardubice, Přerovská 560

Plzeňská energetika a.s.

25240668

Plzeňská energetika, a.s.; Plzeň, Tylova 57 (A)

Plzeňská energetika a.s.

25240668

Plzeňská energetika, a.s.; Plzeň, Tylova 57 (B)

Plzeňská teplárenská, a.s.

49790480

Plzeňská teplárenská, a.s., Centrální zdroj tepla; Plzeň, Doubravecká 1/2578

Pražská teplárenská a.s.

45273600

Pražská teplárenská a.s., Teplárna Třeboradice; Praha 9, Za Tratí 197

Pražská teplárenská a.s.

45273600

Pražská teplárenská a.s., Teplárna Krč; Praha 4, V Zálesí 1927

Pražská teplárenská a.s.

45273600

Pražská teplárenská a.s., Teplárna Malešice; Praha 10, Teplárenská 611

Pražská teplárenská a.s.

45273600

Pražská teplárenská a.s., Teplárna Michle; Praha 4, Chodovská 729

Pražská teplárenská a.s.

45273600

Pražská teplárenská a.s., Teplárna Holešovice; Praha 7, Partyzánská 7

Pražská teplárenská a.s.

45273600

Pražská teplárenská a.s., Teplárna Juliska; Praha 6, Pod Juliskou 6

Siemens Kolejová vozidla s.r.o.

26182025

Siemens Kolejová vozidla s.r.o., Praha - Zličín, Ringhofferova 115

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

26348349

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.; zpracovatelská část; Vřesová

SPOLANA a.s.

45147787

SPOLANA a.s.; Neratovice, Ulice Práce 657

Synthesia, a.s.

60108916

Synthesia, a.s. - odbor Energetika;Teplárna ZL 1; Pardubice 7, Semtín 103

Synthesia, a.s.

60108916

Synthesia, a.s. - odbor Energetika; Teplárna ZL 2; Pardubice 7, Semtín 103

Teplárna České Budějovice, a.s.

60826835

Teplárna České Budějovice, a.s.; Novohradská ulice; České Budějovice, Novohradská 32/398

Teplárna České Budějovice, a.s.

60826835

Teplárna České Budějovice, a.s.; Výtopna Vráto; České Budějovice, Okružní 682

Teplárna Liberec, a.s.

62241672

Teplárna Liberec, a.s.; Liberec 4, . Dr. M. Horákové 641/34a

Teplárna Otrokovice, a.s.

46347089

Teplárna Otrokovice, a.s.; Otrokovice, Objízdná 1777

Teplárna Písek, a.s.

60826801

Teplárna Písek, a.s.; Písek, U Smrkovické silnice 2263

Teplárna Strakonice, a.s.

60826843

Teplárna Strakonice, a.s.; Strakonice, Komenského 59

Teplárna Tábor, a.s.

60826827

Teplárna Tábor, a.s.; Tábor, U Cihelny 2128

Teplárny Brno, a.s.

46347534

Teplárny Brno, a.s., Provoz Brno sever; Brno - Maloměřice, Obřanská 940/60

Teplárny Brno, a.s.

46347534

Teplárny Brno, a.s., Provoz Špitálka; Brno - město, Špitálka 253/6

UNIPETROL RPA, s.r.o.

27597075

UNIPETROL RPA, s.r.o Teplárna T 200; Litvínov, Záluží 1

UNIPETROL RPA, s.r.o.

27597075

UNIPETROL RPA, s.r.o Teplárna T 700, Litvínov, Záluží 1

UNIPETROL RPA, s.r.o.

27597075

IPETROL RPA, s.r.o Závod 01 Petrochemie; Litvínov, Záluží 1

United Energy právní nástupce, a.s.

46708197

United Energy právní nástupce, a.s., Teplárna Komořany; Most - Komořany, Teplárenská 2

VÁLCOVNY PLECHU, a.s.

14613581

VÁLCOVNY PLECHU, a.s.; Frýdek - Místek, Křižíkova 1377

VELVETA a.s.

49903870

VELVETA a.s., Závodní teplárna; Vamsdorf, Palackého 2760

Zásobování teplem Vsetín a.s.

45192588

Zásobování teplem Vsetín a.s., Teplárna Jiráskova; Vsetín, Jiráskova 1326

ŽĎAS, a.s.

46347160

ŽĎAS, a.s., Kotelna a ČOV; Žďár nad Sázavou, Strojírenská 675/6

ŽDB GROUP a.s.

49521875

ŽDB GROUP a.s., Bohumín - záv. Služby - Teplárna; Bohumín, Bezručova 300

Příloha č. 2

SKUPINOVÉ EMISNÍ STROPY PRO TUHÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY, OXID SIŘIČITÝ A OXIDY DUSÍKU A LHŮTY K JEJICH PLNĚNÍ

Znečišťující látky

Skupinový emisní strop od 1. ledna 2008 (t/rok)

Skupinový emisní strop od 1. ledna 2016 (t/rok)

Tuhé znečišťující látky

14527,29

 

Oxid siřičitý

148309,91

 

Oxidy dusíku

128022,05

39 198,28 1) 36 199,31 2)

Vysvětlivky:

1)

Platí pro zdroje s jmenovitým tepelným příkonem nižším nebo rovným 500 MW.

2)

Platí pro zdroje s jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 500 MW.Poznámky pod čarou:

Je vydáno na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství nařízením vlády.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení.

Příloha č. 1 nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Poznámky pod čarou:
1

Je vydáno na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství nařízením vlády.

2

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení.

3

Příloha č. 1 nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.