Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

135/2008 Sb. znění účinné od 10. 5. 2008

135

 

ZÁKON

ze dne 20. března 2008,

kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 158e odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb․, o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 265/2001 Sb., se za slovo „spolčení“ vkládají slova „ , pro trestný čin přijímání úplatku podle § 160 trestního zákona, pro trestný čin podplácení podle § 161 trestního zákona, pro trestný čin nepřímého úplatkářství podle § 162 trestního zákona“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.