Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

245/2008 Sb. znění účinné od 4. 7. 2008

245

 

ZÁKON

ze dne 5. června 2008,

kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,

ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb. a zákona č. 37/2008 Sb., se mění takto:

1.

V § 21 odst. 8 se slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 7“.

 

2.

V § 21 odst. 10 se slova „odstavce 8“ nahrazují slovy „odstavce 7“ a slova „odstavce 13“ se nahrazují slovy „odstavce 12“․

 

3.

V § 57 odst. 1 se za slova „v § 45 odst. 2 písm. c)“ vkládají slova „a j)“.

 

4.

V § 57 odst. 5 se za slova „v § 45 odst. 1 písm. b)“ vkládají slova „a v § 45 odst. 2 písm. j)“.

 

5.

V § 57 odst. 6 písm. a) se za slova „v § 45 odst. 2 písm. c)“ vkládají slova „a j)“.

 

6.

V § 57 odst. 7 se za slova „v § 45 odst. 2 písm. c)“ vkládají slova „a j)“.

 

7.

V § 57 odst. 9 se v písmenu c) a v písmenu d) za slova „v § 45 odst. 2 písm. c)“ vkládají slova „a j)“.

 

8.

V § 57 odst. 10 se v písmenu b) a v písmenu c) za slova „v § 45 odst. 2 písm. c)“ vkládají slova „a j)“.

 

9.

V § 57 odst. 14 se za slova „v § 45 odst. 2 písm. c)“ vkládají slova „a j)“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.