Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

411/2008 Sb. znění účinné od 1. 8. 2011 do 31. 12. 2021

Nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne vyhlášení

změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 205/2011 Sb.

1.8.2011

411

 

VYHLÁŠKA

ze dne 18. listopadu 2008

o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 13 odst. 11 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)

druhy zvířat vyžadující zvláštní péči,

b)

vzor žádosti o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči.

§ 2

Druhy zvířat vyžadující zvláštní péči

(1)

Z třídy plazů (Reptilia) jsou druhy zvířat vyžadující zvláštní péči

a)

všechny jedovaté druhy,

b)

z řádu krokodýli (Crocodylia) všechny druhy.

(2)

Z třídy ptáků (Aves) jsou druhy zvířat vyžadující zvláštní péči

a)

z řádu kasuáři (Casuariiformes) všechny druhy, s výjimkou rodu Dromaius,

b)

z řádu dravci (Falconiformes) z čeledi jestřábovití (Accipitridae) z rodů Aquila, Hieraaetus, Pithecophaga, Spizaetus, Harpia a Haliaetus všechny druhy,

c)

z řádu sovy (Strigiformes) z čeledi sovovití (Strigidae) z rodu Bubo všechny druhy,

d)

z řádu krátkokřídlí (Gruiformes) z čeledi jeřábovití (Gruidae) z rodu Grus všechny druhy,

e)

z řádu brodiví (Ciconiiformes) z čeledi volavkovití (Ardeidae) z rodů Ardea, Ardeola a Egretta všechny druhy․

(3)

Z třídy savců (Mammalia) jsou druhy zvířat vyžadující zvláštní péči

a)

z řádu primáti (Primates) všechny druhy,

b)

z řádu šelmy (Carnivora) všechny druhy včetně ploutvonožců (Pinnipedia), s výjimkou domestikovaných druhů pes (Canis familiaris), kočka (Felis catus), fretka (Putorius furo) a zvířat chovaných jako zvěř v zajetí podle zákona o myslivosti1,

c)

z řádu chobotnatci (Proboscidea) všechny druhy,

d)

z řádu lichokopytníci (Perissodactyla) všechny druhy, s výjimkou druhů označovaných nebo evidovaných podle plemenářského zákona2,

e)

z řádu sudokopytníci (Artiodactyla) všechny druhy, s výjimkou druhů označovaných nebo evidovaných podle plemenářského zákona2, zvířat chovaných jako zvěř v zajetí podle zákona o myslivosti1 a lamy krotké (Lama glama) a alpaky (Vicugna pacos).

§ 3

zrušen

§ 4

Žádost o povolení chovu druhů zvířat

vyžadujících zvláštní péči

Vzor žádosti o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči je uveden v příloze této vyhlášky.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:

Mgr. Gandalovič v. r.

Příloha

Vzor žádosti o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči


Poznámky pod čarou:

§ 7 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb.

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 7 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 7 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb.

2

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.