Čekejte, prosím...
A A A
5/2008 Sb. znění účinné od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2008

N(1.3.2009): Ustanovení položky č. 2 přílohy nabývá účinnosti dne 1. března 2009

5

 

VYHLÁŠKA

ze dne 2. ledna 2008

o seznamu účinných látek

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 3 odst. 5 zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících předpisů:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1 a upravuje seznam účinných látek. Látky zařazené do seznamu jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009, s výjimkou položky č. 2 přílohy k této vyhlášce, která nabývá účinnosti dnem 1. března 2009.

Ministr:

MUDr. Julínek, MBA v. r.Poznámky pod čarou:

Směrnice Komise 2006/140/ES ze dne 20. prosince 2006, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky sulfurylfluorid do přílohy I uvedené směrnice.

Směrnice Komise 2007/20/ES ze dne 3. dubna 2007, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky dichlofluanid do přílohy I uvedené směrnice.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Komise 2006/140/ES ze dne 20. prosince 2006, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky sulfurylfluorid do přílohy I uvedené směrnice.

Směrnice Komise 2007/20/ES ze dne 3. dubna 2007, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky dichlofluanid do přílohy I uvedené směrnice.