Čekejte, prosím...
A A A
80/2008 Sb. znění účinné od 5. 3. 2008 do 1. 1. 2013

80

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. února 2008

o Národním alokačním plánu pro obchodovací období roků 2008 – 2012

 

Vláda nařizuje podle § 8 odst. 5 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů:

§ 1

(1)

Vyhlašuje se Národní alokační plán stanovící celkové množství povolenek, které bude vydáno v každém kalendářním roce obchodovacího období kalendářních roků 2008 – 2012 (dále jen „obchodovací období“), a množství povolenek, které bude jednotlivým provozovatelům zařízení přiděleno v každém kalendářním roce obchodovacího období.

(2)

Příloha č. 1 k tomuto nařízení stanoví celkové množství povolenek, které bude vydáno v každém kalendářním roce obchodovacího období. Příloha č. 2 k tomuto nařízení stanoví množství povolenek, které bude jednotlivým provozovatelům zařízení přiděleno v každém kalendářním roce obchodovacího období.

§ 2

(1)

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

(2)

Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 1. ledna 2013.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí:

RNDr. Bursík v. r.