Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

242/2009 Sb. znění účinné od 31. 8. 2009 do 30. 8. 2010

242

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. června 2009,

kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání

v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5, § 58 odst. 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb., nařízení vlády č. 224/2007 Sb. a nařízení vlády č. 268/2008 Sb., se mění takto:

1.

V oddíle B se za část B vkládá nová část B1, která včetně nadpisu zní:

B1 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání, pro které byly vydány rámcové vzdělávací programy v období od 1. září 2008 do 31. srpna 2009

 

Skupina

Kód

Obor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací program

Kód nahrazovaného oboru vzdělání

Nahrazovaný obor vzdělání

Zdravotní způsobilost podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády

Poznámku

1

2

3

4

5

6

7

53 Zdravotnictví

 

 

53-41-J/0l

Zubní instrumentářka

53-41-J/004

Zubní instrumentářka

3,7a,8a,9a,16,

22,23,27

 

63 Ekonomika a administrativa

 

63-51-J/01

Obchodní škola

63-51-J/001

Obchodní škola

28

 

75 Pedagogika, učitelství, sociální péče

 

75-31-J/01

Pedagogika pro asistenty ve školství

75-37-J/001

Pedagogika pro asistenty ve školství

23

 

 

75-41-J/01

Pečovatelské služby

69-55-J/001

Charitativní služby

1,23

 

82 Umění a užité umění

 

82-44-J/01

Ladění klavírů a kulturní činnost

82-44-J/001

Ladění klavíru

39a

 

“.

 

2.

V oddíle C části C4 se v oboru vzdělání „41-51-H/01 Zemědělec-farmář“ do sloupce 9 vkládá text „41-43-L/52“ a do sloupce 10 se vkládají slova „Trenérství dostihových a sportovních koní“.

 

3.

V oddíle C části C4 se v oboru vzdělání „82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář“ do sloupce 9 vkládá text „82-51-L/51“ a do sloupce 10 se vkládají slova „Umělecké řemeslné práce“.

 

4.

V oddíle C části C4 se v oboru vzdělání „82-51-H/03 Zlatník a klenotník“ do sloupce 9 vkládá text „82-51-L/51“ a do sloupce 10 se vkládají slova „Umělecké řemeslné práce“.

 

5.

V oddíle C části C4 se v oboru vzdělání „82-51-H/04 Umělecký keramik“ do sloupce 9 vkládá text „82-51-L/51“ a do sloupce 10 se vkládají slova „Umělecké řemeslné práce“.

 

6.

V oddíle C části C5 se v oboru vzdělání „41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní“ do sloupce 9 vkládá text „41-43-L/52“ a do sloupce 10 se vkládají slova „Trenérství dostihových a sportovních koní“.

 

7.

V oddíle C části C5 se v oboru vzdělání „82-51-H/05 Vlásenkář a maskér“ do sloupce 9 vkládá text „82-51-L/51“ a do sloupce 10 se vkládají slova „Umělecké řemeslné práce“.

 

8.

V oddíle C části C5 se v oboru vzdělání „82-51-H/06 Umělecký štukatér“ do sloupce 9 vkládá text „82-51-L/51“ a do sloupce 10 se vkládají slova „Umělecké řemeslné práce“.

 

9.

V oddíle C části C5 se v oboru vzdělání „82-51-H/07 Umělecký pozlacovač“ do sloupce 9 vkládá text „82-51-L/51“ a do sloupce 10 se vkládají slova „Umělecké řemeslné práce“.

 

10.

V oddíle C části C5 se v oboru vzdělání „82-51-H/08 Umělecký sklenář“ do sloupce 9 vkládá text „82-51-L/51“ a do sloupce 10 se vkládají slova „Umělecké řemeslné práce“.

 

11.

V oddíle C části C5 se za slova „28-58-H/005 Sklář“ vkládá nový řádek tabulky, který zní: „28-61-H/004 Brusič technického a šperkového kamene“.

 

12.

V oddíle C části C5 se za slova „28-62-H/001 Malíř skla a keramiky – malba skla“ vkládá nový řádek tabulky, který zní: „28-62-H/003 Malíř skla a keramiky“.

 

13.

V oddíle C se za část C5 vkládá nová část C6, která včetně nadpisu zní:

C6

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem, pro které byly vydány rámcové vzdělávací programy v období od 1. září 2008 do 31. srpna 2009

 

Skupina

Kód

Obor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací program

Kód nahrazovaného oboru vzdělání

Nahrazovaný obor vzdělání

Počet žáků na učitele OV v 1.r.

Počet žáků na učitele OV ve 2 až 3. r.

Zdravotní způsobilost podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády

Kód příslušných oborů nástavbového studia

Název příslušných oborů nástavbového studia

Poznámky

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

23 Strojírenství a strojírenská výroba

 

 

23-65-H/02

Lodník

23-65-H/009

Strojník – lodní doprava

12

12

4,9b,19,20,2

2, 23,27

 

 

 

 

23-51-E/01

Strojírenské práce

23-51-H/510

Strojírenská výroba

12

12

l,3,5,7a,

19,20,21,22

 

 

3letý obor vzdělání

 

 

 

23-56-H/507

Obrábění kovů

12

12

 

 

 

 

 

 

 

23-51-E/004

Zámečnické práce a údržba

8

8

 

 

 

 

 

 

 

23-51-E/005

Zámečnické práce ve stavebnictví

8

8

 

 

 

 

 

 

 

23-51-E/501

Strojírenská výroba

12

12

 

 

 

 

 

 

 

23-56-E/004

Obráběcí práce

8

8

 

 

 

 

 

 

 

23-56-E/501

Obrábění kovů

12

12

 

 

 

 

 

 

 

23-57-E/002

Kovářské práce

8

8

 

 

 

 

 

 

 

23-64-E/002

Strojně montážní práce – montérské práce

8

8

 

 

 

 

 

 

 

23-64-E/003

Strojně montážní práce – automontážní práce

8

8

 

 

 

 

 

 

 

23-68-E/501

Technické služby v autoservisu

10

10

 

 

 

 

 

 

 

23-68-H/506

Technické služby v autoservisu

10

10

 

 

 

 

 

 

 

23-71-E/001

Nožířské práce

8

8

 

 

 

 

28 Technická chemie a chemie silikátů

 

 

28-52-E/01

Chemické práce

28-52-E/501

Chemická výroba

12

12

1,3 7a,8a,9,

10,19,22

 

 

2letý obor vzdělání

 

 

 

28-55-E/501

Gumárenská a plastikářská výroba

12

12

 

 

 

 

 

28-57-E/01

Keramická výroba

28-57-E/001

Keramické práce

8

8

3,7a,8a,9,19

 

 

3letý obor vzdělání

 

 

 

28-57-E/502

Keramická výroba

12

12

 

 

 

 

 

28-58-E/01

Sklářská výroba

28-58-E/001

Výroba lisovaného skla

8

8

1,3,7a,9a,19

 

 

3letý obor vzdělání

 

 

 

28-58-E/002

Výroba dutého skla

8

8

 

 

 

 

 

 

 

28-58-E/003

Zušlechťování skla

8

8

 

 

 

 

 

28-63-E/01

Bižuterní výroba

23-54-E/001

Výroba kovové bižuterie

8

8

3,7a,9a,19,

22

 

 

2letý obor vzdělání

 

 

 

28-63-E/501

Bižuterní výroba

7

7

 

 

 

 

 

 

 

28-64-E/001

Práce při výrobě bižuterie a ozdob. předmětů - výroba bižuterie

8

8

 

 

 

 

 

 

 

28-64-E/002

Práce při výrobě bižuterie a ozdob. předmětů - výroba ozdob. předmětu

8

8

 

 

 

 

31 Textilní výroba a oděvnictví

 

31-62-H/01

Výrobce pokrývek hlavy

37-62-H/001

Kloboučník

17

12

3,9a,19

 

 

 

 

31-57-E/01

Textilní a oděvní výroba

31-51-E/001

Přádelnické práce

8

8

2,3,8a,10,19,22

 

 

2letý obor vzdělání

 

 

 

3 I -53-E/003

Tkalcovské práce

8

8

 

 

 

 

 

 

 

31-54-E/001

Pletařské práce

8

8

 

 

 

 

 

 

 

31-57-E/501

Textilní -výroba

12

12

 

 

 

 

32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

 

32-52-H/01

Výrobce kožedělného zboží

32-52-H/001

Brašnář

7

10

3,7a,9a,10,19

 

 

 

 

 

 

32-55-H/001

Rukavičkář

12

12

 

 

 

 

 

 

 

32-56-H/001

Sedlář

7

10

 

 

 

 

 

32-54-H/01

Výrobce obuvi

32-54-H/006

Obuvník

12

10

3,7a,9a,1019

 

 

 

 

32-41-E/01

Kožedělná výroba

32-41-E/501

Výroba usni

12

12

3,7a,9a,10,19

 

 

3letý obor vzdělání

 

 

 

32-52-E/001

Brašnářské a sedlářské práce

8

8

 

 

 

 

 

 

 

32-54-E/001

Obuvnické práce

8

8

 

 

 

 

 

 

 

32-58-E/501

Výroba obuvi

12

12

 

 

 

 

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

 

34-53-H/01

Reprodukční grafik

34-53-H/001

Reprodukční grafik

7

7

28

34-53-L/01

Reprodukční grafik pro média

 

 

34-57-E/01

Knihařské práce

34-57-E/001

Knihařské práce

8

8

3, 9a

 

 

3letý obor vzdělání

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

 

36-63-H/01

Štukatér

36-63-H/001

Štukatér

12

7

4,7a,8a,9a,19

 

 

 

 

36-51-E/01

Dlaždičské práce

36-51-E/002

Dlaždičské práce

8

8

2,4,5,7a

 

 

3letý obor vzdělání

 

 

 

36-51-H/002

Dlaždič

12

12

 

 

 

 

 

36-55-E/01

Klempířské práce ve stavebnictví

36-55-E/001

Klempířské práce ve stavebnictví

6

6

4,19,22

 

 

3letý obor vzdělání

 

36-57-E/0l

Malířské a natěračské práce

36-57-E/005

Malířská, lakýrnické a natěračské práce – malířské a natěračské práce

8

8

4,7a,9a,19

 

 

3letý obor vzdělání

 

 

 

36-57-E/007

Malířská, lakýrnické a natěračské práce – lakýrnické práce

8

8

 

 

 

 

 

 

 

36-57-E/508

Malířské a natěračské práce

12

10

 

 

 

 

 

36-59-E/01

Podlahářské práce

36-59-E/001

Podlahářské práce

8

8

1,4,5,7a,9a,11,

21

 

 

3letý obor vzdělání

 

36-62-E/01

Sklenářské práce

36-62-E/002

Sklenářské práce

8

8

1,4,7a,19

 

 

3letý obor vzdělání

 

 

 

36-62-E/503

Sklenářské práce

12

10

 

 

 

 

 

36-64-E/0l

Tesařské práce

36-64-E/002

Tesařské a truhlářské práce - tesařské práce

6

6

1,4,5,11,19,21,

22

 

 

3letý obor vzdělání

 

36-67-E/01

Zednické práce

36-67-E/001

Zednické práce

8

8

1,4,7a,9a,11,19,

21,22

 

 

3letý obor vzdělání

 

 

 

36-67-E/002

Stavební práce

8

8

 

 

 

 

 

 

 

36-67-H1502

Stavební výroba

12

12

 

 

 

 

 

 

 

36-6x-E/001

Železobetonářské práce

8

8

 

 

 

 

 

36-69-E/01

Pokrývačské práce

36-69-E/001

Pokrývačská práce

6

6

1,4,11,19,21,

22,23

 

 

3letý obor vzdělání

41 Zemědělství a lesnictví

 

41-54-H/01

Podkovář a zemědělský kovář

41-54-H/002

Kovář a podkovář

12

10

1,4,7a,8b,19,

27

41-45-M/01

64-41-L/51

Mechanizace a služby

Podnikání

 

 

41-56-H/02

Opravář lesnických strojů

23-66-H/001

Mechanik opravář

12

12

1,3,5,7a,9b,19,

21,27

41-45-M/01

Mechanizace a služby

 

 

41-51-E/01

Zemědělské práce

41-51-E/006

Farmářské práce

8

8

1,4,7a,8a,10,27

 

 

3letý obor vzdělání

 

 

 

41-51-E/501

Zemědělská výroba

12

12

 

 

 

 

 

41-56-E/01

Lesnické práce

41-56-E/501

Lesní výroba

12

12

1,4,5,8a,10,19,

27

 

 

2letý obor vzdělání

 

 

 

41-56-E/002

Pěstební a lesnické práce

8

8

 

 

 

 

75 Pedagogika, učitelství, sociální péče

 

75-41-E/0l

Pečovatelské služby

69-55-E/005

Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních – pečovatelské práce

8

8

1,9a,23

 

 

3letý obor vzdělání

82 Umění a užité umění

 

82-51-H/01

Umělecký kovář a zámečník, pasíř

82-51-H/001

Umělecký kovář a zámečník

7

7

3,5,7a,8a,9a,22

82-48-L/01

82-51-L/02

82-51-L/51

Starožitník

Umělecko-řemeslné zpracování dřeva

Umělecké řemeslné práce

 

 

 

 

82-51-H/002

Umělecký pasíř

7

7

 

 

 

 

 

82-57-H/09

Umělecký rytec

R2-57-H/072

Umělecký rytec

12

7

4,7a,9a,19

82-48-L/01

82-51-L/02

82-57-L/57

Starožitník

Umělecko-řemeslné zpracování dřeva

Umělecké řemeslné práce

 

“.

 

14.

V oddíle D části D1 se slova „Sociální péče – sociálně správní činnost“ nahrazují slovy „Sociální péče – sociálněsprávní činnost“.

 

15.

V oddíle D části D5 se v oboru vzdělání „37-42-M/01 Logistické a finanční služby“ do sloupce 9 vkládá text „Také nástavbové studium“.

 

16.

V oddíle D části D5 se za slova „66-41-M/001 Obchod a marketing“ vkládá nový řádek tabulky, který zní: „66-43-M/001 Knihkupectví“.

 

17.

V oddíle D části D5 se za slova „68-41-M/005 Komerční právo“ vkládá nový řádek tabulky, který zní: „72-41-M/002 Metody a technika informační práce“.

 

18.

V oddíle D části D5 se před slova „63-41-M/004 Obchodní akademie“ vkládá nový řádek tabulky, který zní: „78-41-M/004 Rodinná škola – ekonomicko-administrativní služby“.

 

19.

V oddíle D části D5 se za slova „68-43-M/005 Provoz diplomatických služeb“ vkládá nový řádek tabulky, který zní: „78-41-M/005 Rodinná škola – veřejnosprávní služby“.

 

20.

V oddíle D části D7 se za slova „26-46-M/003 Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě“ vkládá nový řádek tabulky, který zní: „23-45-L/005 Mechanik číslicově řízených strojů“.

 

21.

V oddíle D se za část D7 vkládá nová část D8, která včetně nadpisu a poznámky zní:

D8 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, pro které byly vydány rámcové vzdělávací programy v období od 1. září 2008 do 31. srpna 2009

 

Skupina

Kód

Obor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací program

Kód nahrazovaného oboru vzdělání

Nahrazovaný obor vzdělání

Počet žáků na učitele OV v 1. r.

Počet žáků na učitele OV ve 2. až 4. r.

Zdravotní způsobilost podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vládu

Poznámky

1

2

3

4

5

6

7

8

9

16 Ekologie a ochrana životního prostředí

 

16-02-M/01

Průmyslová ekologie

16-02-M/001

Průmyslová ekologie

 

 

28

 

21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

 

21-42-M/01

Geotechnika

21-41-M/001

Hornictví a hornická geologie – hlubinné dobývání ložisek

 

 

28;

1,4,5,7a,8a,

77,19,20,21,

22

 

 

 

 

21-41-M/002

Hornictví a hornická geologie – lomové dobývání ložisek

 

 

 

 

 

 

 

27-41-M/003

Užitá geologie

 

 

 

 

 

 

 

27-41-M/005

Užitá geologie - stavební geologie a ekologie

 

 

 

 

 

 

 

21-42-M/001

Těžba a zpracování kamene

 

 

 

 

 

21-43-M/01

Hutnictví

21-43-M/001

Hutnictví

 

 

28;

1,2,4,8a,11,19

,21,22

 

 

 

 

21-43-M/002

Řízení a kontrola výroby

 

 

 

 

 

21-44-M/01

Strojírenská metalurgie

21-44-M/001

Slévárenství

 

 

28

 

 

21-43-L/01

Hutník operátor

27-43-L/001

Hutník operátor

12

8

28;

1,2,4,8a,11,19

,21,22

 

 

21-44-L/01

Technik modelových zařízení

21-44-L/001

Technik modelářských zařízení

12

12

28;

2,3,5,7a,8a,11,

19,20,21,22

 

23 Strojírenství a strojírenská výroba

 

 

 

 

 

23-44-L/01

Mechanik strojů a zařízení

23-43-L/008

Mechanik přípravář pro kovovýrobu

12

12

2,4,5,7a,9a,19

 

 

 

 

23-44-L/001

Mechanik strojů a zařízení

12

12

 

 

 

 

 

23-45-L/005

Mechanik číslicově řízených strojů

12

10

 

 

 

 

 

23-45-L/009

Letecký mechanik

12

10

 

 

 

 

 

23-45-L/011

Mechanik – operátor sklářských strojů

12

12

 

 

 

23-45-L/01l

Mechanik seřizovač

23-45-L/001

Mechanik seřizovač

12

12

1,3,7a,19

 

 

 

 

23-45-L/003

Mechanik seřizovač - programování a obsluha technologických pracovišť

12

10

 

 

 

 

 

23-45-L/004

Mechanik seřizovač - mechatronik

12

10

 

 

 

23-62-L/01

Optik

 

 

12

12

1,3

 

28 Technická chemie a chemie silikátů

 

28-41-M/01

Technologie celulózy a papíru

28-41-M/007

Výroba celulózy a papíru

 

 

9a

 

 

28-46-M/01

Technologie silikátu

28-45-M/001

Technologie skla

 

 

9a

 

 

 

 

28-46-M/001

Technologie keramiky

 

 

 

 

 

28-42-L/01

Chemik operátor

28-42-L/001

Operátor gumárenské a plastikářské výroby

17

12

4,9a,10

 

 

 

 

28-42-L/012

Chemik - operátor - průmyslová chemie

12

12

 

 

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

 

33-41-L/01

Operátor dřevařské a

nábytkářské výroby

33-47-L/006

Operátor dřevařská a

nábytkářské výroby

12

12

9a,19

 

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

 

34-41-M/01

Polygrafie

34-41-M/001

Polygrafie

 

 

28

 

 

34-42-M/01

Obalová technika

34-42-M/001

Obalová technika

 

 

9b,19

 

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

 

36-43-M/01

Stavební materiály

36-43-M/001

Stavební materiály

 

 

28

 

 

36-46-M/01

Geodézie a katastr nemovitostí

36-46-M/002

Geodézie - geodézie

 

 

28

 

 

 

 

36-46-M/003

Geodézie – katastr nemovitostí

 

 

 

 

39 Speciální a interdisciplinární obory

 

39-08-M/01

Požární ochrana

39-0R-M/001

Požární ochrana

 

 

27

 

 

 

 

23-45-M/003

Strojník požární techniky

 

 

 

 

 

39-41-L/02

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

39-41-L/002

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov

12

7

19

 

 

 

 

36-45-L/002

Mechanik tepelných zařízení

12

7

 

 

41 Zemědělství a lesnictví

 

41-04-M/01

Rostlino lékařství

41-04-M/007

Rostlinolékařství

 

 

10,27

 

 

41-43-M/02

Chovatelství

41-43-M/002

Chovatelství

 

 

1,7a,8b

 

 

41-43-L/01

Chovatel cizokrajných zvířat

41-43-L/004

Chovatel cizokrajných zvířat

6

6

7a,8b

 

53 Zdravotnictví

 

53-41-M/02

Nutriční asistent

53-41-M/008

Nutriční asistent

 

 

9a,23,26,

27

 

 

53-43-M/01

Laboratorní asistent

53-43-M/005

Laboratorní asistent

 

 

9a, 10,22,23,

27

 

 

53-44-M/01

Ortoticko – protetický technik

53-44-M/008

Ortoticko – protetický technik

 

 

9a, 27

 

66 Obchod

 

66-43-M/01

Knihkupecká a nakladatelské činnosti

66-43-M/007

Knihkupectví

 

 

28

 

 

 

 

66-43-M/002

Knihkupecké a nakladatelské činnosti

 

 

 

 

69 Osobní a provozní služby

 

69-42-M/01

Oční optik

53-44-M/006

Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka

 

 

3,23

 

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče

 

75-31-M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika

75-31-M/005

Předškolní a mimoškolní pedagogika

 

 

16,23

 

 

 

 

75-31-M/004

Pedagogika volného času

 

 

 

 

 

 

 

75-31-M/008

Výchova dětí předškolního a mladšího školního věku

 

 

 

 

 

75-31-M/02

Pedagogika pro asistenty ve školství

75-31-M/010

Pedagogika pro asistenty ve školství

 

 

23

 

 

75-41-M/01

Sociální činnost

75-41-M/003

Sociální péče - pečovatelská činnost

 

 

23

 

 

 

 

75-47-M/004

Sociální péče – sociálněsprávní činnost

 

 

 

 

 

 

 

75-41-M/005

Sociální páče - soc․ činnost pro etnické skupiny

 

 

 

 

 

 

 

75-41-M/008

Sociální činnost - sociální pečovatelství

 

 

 

 

 

 

 

75-41-M/009

Sociální činnost - sociální vychovatelství

 

 

 

 

 

 

 

75-41-M/010

Sociální činnost v prostředí etnických minorit

 

 

 

 

 

 

 

75-41-M/012

Výchovná a humanitární činnost - sociálně výchovná činnost

 

 

 

 

 

 

 

75-41-M/013

Výchovná a humanitární činnost – sociálně administrativní činnost

 

 

 

 

 

 

 

78-41-M/003

Rodinná škola - sociální služby

 

 

 

 

78 Obecně odborná příprava

 

78-42-M/04

Zdravotnické lyceum

78-42-M/005

Zdravotnické lyceum

 

 

28

 

 

78-42-M/05

Přírodovědné lyceum

78-42-M/006

Přírodovědné lyceum

 

 

28

 

 

78-42-M/06

Kombinovaná lyceum

78-42-M/004

Waldorfské lyceum

 

 

28

 

82 Umění a užité umění

 

 

82-41-M/01

Užitá malba

82-41-M/001

Užitá malba

 

 

9a

 

 

82-41-M/03

Scénická výstavní tvorba

82-41-M/003

Scénická technika

 

 

9a

 

 

 

 

82-41-M/008

Propagační výtvarnictví - výstavnictví

 

 

 

 

 

82-41-M/08

Tvorba hraček a herních předmětů

82-41-M/023

Tvorba hraček a dekorativních předmětů

 

 

4,9a,19

 

 

82-41-M/16

Kamenosochařství

82-41-M/058

Kamenosochařství – kamenosochařská tvorba

 

 

4,7a,8a,19

 

 

82-41-M/18

Uměleckořemeslná stavba varhan

82-41-M/031

Uměleckořemeslná stavba varhan

 

 

3,7a,8a,9a,19

 

 

82-42-M/01

Konzervátorství a restaurátorství

82-42-M/001

Konzervátorství a restaurátorství

 

 

4,7a,8a,9a

 

 

 

 

82-42-M/002

Kamenosochařství - restaurování a konzervování kamene

 

 

 

 

 

82-44-M/02

Ladění klavírní a příbuzných nástrojů

82-44-M/002

Ladění klavíru

 

 

3,9a

 

 

82-51-L/01

Uměleckořemeslné zpracování kovů

82-51-L/003

Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce kovářské a zámečnické

6

6

4,7a,9a,19

 

 

 

 

82-51-L/004

Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce pasířské

6

6

 

 

 

 

 

82-51-L/024

Uměleckořemeslné zpracování kovů - práce rytecká

6

6

 

 

 

82-51-L/03

Uměleckořemeslné zpracování textilu

82-51-L/011

Uměleckořemeslné zpracování textilu - práce tkalcovské

6

6

4,7a,8a,9a,19

 

 

 

 

82-51-L/012

Uměleckořemeslné zpracování textilu - ruční výšivka

6

6

 

 

 

 

 

82-51-L/029

Uměleckořemeslné zpracování textilu - práce gobelínářské

6

6

 

 

 

82-51-L/04

Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky

82-51-L/014

Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – práce keramické

6

6

4,7a,8a,9a,19

 

 

 

 

82-51-L/022

Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – práce kamenosochařské

6

6

 

 

 

82-51-L/05

Uměleckořemeslné zpracování skla

82-51-L/017

Uměleckořemeslné zpracování skla - hutní tvarování

6

6

2,3,5,7a,9a,19

 

 

 

 

82-51-L/018

Uměleckořemeslné zpracování skla - broušení a rytí

6

6

 

 

 

 

 

82-51-L/019

Uměleckořemeslné zpracování skla - umělecké vitráže

6

6

 

 

 

 

 

82-51-L/020

Uměleckořemeslné zpracování skla - malba skla

6

6

 

 

 

82-51-L/06

Uměleckořemeslná stavba hudebních nástroji

82-51-L/009

Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů – strunné nástroje

6

6

3,7a,9a,19

 

 

 

 

82-51-L/010

Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů –klávesové nástroje

6

6

 

 

 

 

 

82-51-L/027

Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - dechové a bicí nástroje

6

6

 

 

 

Poznámka: Bilingvní gymnázia zařazená do režimu pokusného ověřování podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, budou do doby schválení rámcových vzdělávacích programů pro bilingvní gymnázia nadále používat kódové označení oboru vzdělání 79-41-K/610.“.

 

 

V oddíle D se za část D8 vkládá nová část D9, která včetně nadpisu zní:

D9 Obory vzdělání nástavbového studia poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou, pro které byly vydány rámcové vzdělávací programy v období od 1. září 2008 do 31. srpna 2009

 

Skupina

Kód

Obor vzdělání, pro který byl vydán rámcový vzdělávací program

Kód oboru poskytujícího vzdělání s výučním listem

Název oboru poskytujícího vzdělání s výučním listem

Zdravotní způsobilost podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vládu

Poznámky

1

2

3

4

5

6

7

41 Zemědělství a lesnictví

 

41-43-L/52

Trenérství dostihových a sportovních koní

41-51-H/01

Zemědělec - farmář

1,4,7a,8b,11,19

 

 

 

 

41-53-H/02

Jezdce a chovatel koní

 

 

64 Podnikání v oborech, odvětví

 

64-41-L/51

Podnikání

 

 

28

Pro všechnu absolventy tříletých oboru vzdělání s výučním listem

82 Umění a užité umění

 

82-51-L/51

Umělecké řemeslné práce

82-51-H/01

Umělecký kovář a zámečník, pasíř

4,7a,9a,19

 

 

 

 

82-51-H/02

Umělecké truhlář a řezbář

 

 

 

 

 

82-51-H/03

Zlatníka klenotník

 

 

 

 

 

82-51-H/04

Umělecký keramik

 

 

 

 

 

82-51-H/05

Vlásenkář a maskér

 

 

 

 

 

82-51-H/06

Umělecký štukatér

 

 

 

 

 

82-51-H/07

Umělecký pozlacovač

 

 

 

 

 

82-51-H/08

Umělecký sklenář

 

 

 

 

 

82-51-H/09

Umělecký rytec

 

 

“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2009.

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc. v. r.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:

PhDr. Kopicová v. r.