Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

282/2009 Sb. znění účinné od 1. 10. 2015
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 205/2015 Sb.

1.10.2015

282

 

ZÁKON

ze dne 22. července 2009,

kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců,

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1)

Čl. I

zrušen

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 2)

Čl. II

zrušen

ČÁST TŘETÍ

zrušena (čl. 3)

Čl. III

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena (čl. 4)

Čl. IV

zrušen

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona č. 261/2007 Sb. (čl. 5)

Čl. V

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb. a zákona č. 206/2009 Sb., se mění takto:

1.

V části padesáté druhé čl. LXXXI bodě 1 písmeno e) zní:

e)

čl. I bodu 66, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010,“.

 

2.

V části padesáté druhé čl. LXXXI bodě 1 se za písmeno e) doplňuje písmeno f), které zní:

f)

čl. I bodu 4, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.“.

ČÁST ŠESTÁ

zrušena (čl. 6)

Čl. VI

zrušen

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST (čl. 7)

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení․

v z. Němcová v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.