Čekejte, prosím...
A A A
402/2009 Sb. znění účinné od 18. 11. 2009

402

 

ZÁKON

ze dne 8. října 2009,

kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Změna zákona o jednacím řádu

Poslanecké sněmovny

V § 103 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se číslo „30“ nahrazuje číslem „5“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.