Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

148/2000 Sb. znění účinné od 27. 6. 2000

148

 

ZÁKON

ze dne 18. května 2000

o státním dluhopisovém programu

na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2000

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Státní dluhopisový program na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2000

(1)

Účelem státního dluhopisového programu je úhrada rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2000.

(2)

Rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 35 180 000 000 Kč.

(3)

Veškeré závazky vyplývající z tohoto státního dluhopisového programu budou splaceny nejpozději uplynutím 20 let ode dne účinnosti tohoto zákona.

§ 2

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.