Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

217/2000 Sb. znění účinné od 1. 7. 2015

Čl. II bod 8 nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení (tj. 1.8.2000)

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 332/2014 Sb.

1.7.2015

zákonem č. 264/2006 Sb.

1.1.2007

217

 

ZÁKON

ze dne 27. června 2000,

kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku,

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost

v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů

České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb.,

o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích,

zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1)

Čl. I

zrušen

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 2)

Čl. II

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o státním rozpočtu

České republiky na rok 1993 (čl. 3)

Čl. III

Zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 172/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb. a zákona č. 236/1995 Sb., se mění takto:

1.

V § 6 čl. V se odstavce 1, 3 a 4 zrušují a zároveň se ruší označení odstavce 2.

 

2.

V § 6 čl. V se slova "(odstavec 1)" zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o změně a zrušení některých zákonů

souvisejících se zákonem o krajích,

zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech

a zákonem o hlavním městě Praze (čl. 4)

Čl. IV

V zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, se v části druhé zrušuje čl. II.

ČÁST PÁTÁ

ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ

ÚPLNÝCH ZNĚNÍ ZÁKONŮ (čl. 5)

Čl. V

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplná znění zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, a zákona č. 143/1992 Sb․, o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, jak vyplývají z pozdějších zákonů.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST (čl. 6)

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001, s výjimkou čl. II bodu 8, který nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.