Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

329/2000 Sb. znění účinné od 1. 7. 2001 do 10. 4. 2008

329

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 6. září 2000

o způsobu zhotovení hotově baleného zboží podle objemu u kapalných výrobků

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 9a zákona:

§ 1

(1)

Tato vyhláška stanoví požadavky na objem některých kapalných výrobků zhotovených jako hotově balené zboží za účelem prodeje v individuálních množstvích od 5 ml do 10 litrů včetně a postupy metrologické kontroly, které se uplatňují, jen pokud dovozce nebo balírna hodlá hotově balené zboží označit podle své volby symbolem "e"․ Tato vyhláška se nevztahuje na kombinace výrobků a individuálních obalů, do kterých jsou výrobky zabaleny, (dále jen "hotová balení"), pokud se jedná o výrobky uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce v bodě 1 (a), které jsou přechovávány, plněny do lahví a označovány v objemech nepřesahujících 0,25 litru a které jsou určeny k profesionálnímu použití, nebo v bodech 2 (a) a 4, které jsou určeny ke spotřebě na palubě letadel, lodí a ve vlacích.

(2)

Hotová balení, která splňují požadavky této vyhlášky, lze označit symbolem "e", jehož grafická podoba je stanovena zvláštním právním předpisem.1

§ 2

Požadavky na hotově balené zboží podle objemu u kapalných výrobků jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

(1)

Hotová balení musí být podle přílohy č. 1 k této vyhlášce opatřena údajem o jmenovitém objemu obsahu, který je v hotovém balení obsažen.

(2)

Přípustné jmenovité objemy obsahu takových hotových balení jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(3)

Podmínky metrologické kontroly jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.

Ministr:

doc. Ing. Grégr v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 329/2000 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 329/2000 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 329/2000 Sb.

Priloha_Sb_2000_329-P1.rtfPoznámky pod čarou:

Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření.

Poznámky pod čarou:
1

Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření.