Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

413/2000 Sb. znění účinné od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2008

413

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. listopadu 2000,

kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky

pro stanovení výpočtových základů

 

Vláda nařizuje podle § 40 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 61/1999 Sb., a podle § 17 odst. 2 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona č. 61/1999 Sb.:

§ 1

Částky pro stanovení denního vyměřovacího základu uvedené v § 18 odst. 8 a 9 zákona č. 54/1956 Sb., ve znění zákona č. 61/1999 Sb., a zvýšené nařízením vlády č․ 247/1999 Sb. se upravují takto:

a)

částky 400 Kč se zvyšují na 430 Kč,

b)

částky 590 Kč se zvyšují na 630 Kč.

§ 2

Částky pro stanovení průměrné částky připadající na kalendářní den uvedené v § 17 odst. 1 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona č. 61/1999 Sb., a zvýšené nařízením vlády č. 247/1999 Sb. se upravují takto:

a)

částky 400 Kč se zvyšují na 430 Kč,

b)

částky 590 Kč se zvyšují na 630 Kč.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

 

1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

PhDr. Špidla v. r.