Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

130/2001 Sb. znění účinné od 12. 4. 2001

130

 

SDĚLENÍ

Ústavního soudu

 

1. V nálezu vyhlášeném pod č. 243/1999 Sb. jsou na str. 3922 pod nadpisem na druhém řádku nesprávně uvedena slova „části § 85 druhé věty zákona č. 247/1995 Sb.“ místo správného textu „části § 85 třetí věty zákona č. 247/1995 Sb.“.

Tatáž chyba je na titulní straně částky 82/1999 Sb . v obsahu u poř. č. 243.

Tatáž chyba je v chronologickém rejstříku ročníku 1999 Sbírky zákonů na str. 13 na osmém řádku zdola.

Tatáž chyba je ve věcném rejstříku ročníku 1999 Sbírky zákonů na str. 63 v pravém sloupci na druhém řádku shora, na str. 71 v levém sloupci na jedenáctém řádku zdola, na str. 77 v levém sloupci na devátém řádku shora, na str. 88 v levém sloupci na předposledním řádku a na str. 97 v pravém sloupci na pátém řádku zdola.

Na str. 3922 je v prvním řádku výroku tohoto nálezu podobná chyba – místo nesprávného textu „Část § 85 druhé věty zákona č. 247/1995 Sb.“ má správně být text „Část § 85 třetí věty zákona č. 247/1995 Sb.“.

 

2. V nálezu vyhlášeném pod č. 167/2000 Sb. je na str. 2391 v prvním odstavci odůvodnění na čtvrtém řádku nesprávný text „čl. 2 odst. 2 až 4, čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 Listiny“ místo správného textu „čl. 2 odst. 2 a 3, čl. 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 1 Listiny“.

Na str. 2393 tohoto nálezu ve třetím odstavci na čtvrtém řádku je nesprávný text „podle čl. 2 odst. 2 až 4, čl. 26 odst. 1 Listiny“ místo správného textu „podle čl. 2 odst. 2 a 3, čl. 26 odst. 1 Listiny“.

 

3. V nálezu vyhlášeném pod č. 231/2000 Sb. na str. 3358 ve druhém odstavci na prvním řádku je nesprávný text „Podle čl. 5 odst. 5 zákona č. 526/1990 Sb.“ místo správného textu „Podle § 5 odst. 5 zákona č. 526/1990 Sb.“.

Na str. 3362 tohoto nálezu ve čtvrtém odstavci na šestém řádku je nesprávný text „převyšoval uvedený průměr“ místo správného textu „převyšoval uvedený podíl průměr“.

 

4. V nálezu vyhlášeném pod č. 98/2001 Sb. na str. 2701 na prvním řádku nahoře je nesprávně uvedeno datum „3. 1. 2000“ místo správného data „3. 1. 2001“.

Na str. 2702 tohoto nálezu v pátém odstavci na prvním řádku je nesprávný text „zákona o politických stranách novelizovaného zákonem č. 204/2000 Sb․“ místo správného textu „zákona o politických stranách novelizovaného zákonem č. 340/2000 Sb.“.

Na téže straně ve stejném odstavci na druhém řádku je nesprávný text „volebního zákona novelizovaného zákonem č. 340/2000 Sb.“ místo správného textu „volebního zákona novelizovaného zákonem č. 204/2000 Sb.“.

Předseda Ústavního soudu:

v z. JUDr. Holeček v. r.

místopředseda