Čekejte, prosím...
A A A
262/2001 Sb. znění účinné od 1. 5. 2004
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 237/2004 Sb.

1.5.2004

po novele zůstává platná pouze část pátá: Účinnost

zákonem č. 354/2003 Sb.

1.1.2004

 

262

 

ZÁKON

ze dne 10. července 2001,

kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb․

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o spotřebních daních (čl. 1)

Čl. I

zrušen

ČÁST DRUHÁ

(čl. 2)

Čl. II

zrušen

ČÁST TŘETÍ

(čl. 3)

Čl. III

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

(čl. 4)

Čl. IV

zrušen

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 5)

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byl vyhlášen.

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Špidla v. r.