Čekejte, prosím...
A A A
350/2001 Sb. znění účinné od 1. 10. 2001 do 29. 4. 2004

350

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 26. září 2001

o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů Zvláštní administrativní oblasti

Čínské lidové republiky Hongkong

 

Vláda nařizuje podle § 181 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb․:

§ 1

Držitelé cestovních pasů Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong mohou vstupovat na území České republiky a přechodně zde pobývat bez víza po dobu nejvýše 90 dnů, není-li účelem jejich pobytu výkon výdělečné činnosti nebo studium.

§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2001.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí:

Kavan v. r.