Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

437/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2006

437

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. listopadu 2001,

kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového

zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci,

ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 14 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona č. 217/2000 Sb.:

Čl. I

V nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění nařízení vlády č. 308/1995 Sb., nařízení vlády č. 356/1997 Sb., nařízení vlády č. 318/1998 Sb., nařízení vlády č. 132/1999 Sb., nařízení vlády č. 312/1999 Sb., nařízení vlády č. 163/2000 Sb. a nařízení vlády č. 430/2000 Sb., § 2 odstavec 1 zní:

"(1) Výše minimálních mzdových tarifů odstupňovaných do 12 tarifních stupňů při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin činí:

 

Tarifní stupeň

Minimální mzdový tarif

v Kč za hodinu

v Kč za měsíc

1

33,90

5 700

2

35,10

5 900

3

36,90

6 200

4

39,30

6 600

5

41,70

7 000

6

44,60

7 500

7

48,20

8 100

8

51,80

8 700

9

56,00

9 400

10

61,30

10 300

11

67,90

11 400

12

76,20

12 800․".

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Předseda vlády:

v z. PhDr. Špidla v. r.

1. místopředseda vlády

a ministr práce a sociálních věcí