Čekejte, prosím...
A A A
482/2002 Sb. znění účinné od 1. 12. 2002 do 31. 12. 2009
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 40/2009 Sb.

31.12.2009

zrušeno

zákonem č. 482/2002 Sb.

1.12.2002

482

 

ZÁKON

ze dne 14. listopadu 2002

o posílení ochrany vzdušného prostoru České republiky

v době konání summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Praze a o změně trestního zákona

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (§ 1-5)

§ 1

zrušen

§ 2

zrušen

§ 3

zrušen

§ 4

zrušen

§ 5

zrušen

ČÁST DRUHÁ

Změna trestního zákona (§ 6)

§ 6

V § 20a odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb․, trestní zákon, ve znění zákona č. 175/1990 Sb. a zákona č. 290/1993 Sb., se slovo „nepřipouští“ nahrazuje slovem „stanoví“ a na konci se doplňují slova „nebo zvláštní zákon“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST (§ 7)

§ 7

(1)

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

(2)

Část první pozbývá platnosti dnem 1. prosince 2002.

Zaorálek v. r.

Havel v. r.

v z. Gross v. r.