Čekejte, prosím...
A A A
209/2003 Sb. znění účinné od 22. 7. 2003 do 31. 12. 2010

209

 

VYHLÁŠKA

ze dne 8. července 2003,

kterou se mění vyhláška č. 299/1993 Sb.,

kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daně

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 55a odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb․, o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.:

Čl. I

V § 1 odst. 1 vyhlášky č. 299/1993 Sb., kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daně, se částka „300 000 Kč“ nahrazuje částkou „600 000 Kč“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.

Podle nově stanovené částky se posuzuje povinnost postoupit žádost k rozhodnutí Ministerstvu financí i u žádostí dosud nepostoupených a došlých finančnímu úřadu před účinností této vyhlášky.

2.

Do maximální výše podle § 1 odst. 2, ve znění této vyhlášky, se započte výše příslušenství daně prominuté finančním úřadem v roce 2003 u stejné daně před účinností této vyhlášky.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Mgr. Sobotka v. r.