Čekejte, prosím...
A A A
260/2003 Sb. znění účinné od 30. 10. 2016
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 125/2015 Sb.

30.10.2016

vyhláškou č. 125/2015 Sb.

1.12.2015

vyhláškou č. 204/2011 Sb.

15.7.2011

260

 

VYHLÁŠKA

ze dne 29. července 2003,

kterou se mění některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu,

kterými se provádí zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6 odst. 2 a § 9 odst. 1 zákona:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky č. 332/2000 Sb. ,

kterou se stanoví některé postupy při schvalování

typu a ověřování stanovených měřidel

označovaných značkou EHS (čl. 1)

Čl. I

§

6 vyhlášky č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS, zní:

§ 6

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy pro měřidla k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější․“.

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 2)

Čl. II

zrušen

ČÁST TŘETÍ

zrušena (čl. 3)

Čl. III

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

zrušena (čl. 4)

Čl. IV

zrušen

ČÁST PÁTÁ

zrušena (čl. 5)

Čl. V

zrušen

ČÁST ŠESTÁ

zrušena (čl. 6)

Čl. VI

zrušen

ČÁST SEDMÁ

zrušena (čl. 7)

Čl. VII

zrušen

ČÁST OSMÁ

zrušena (čl. 8)

Čl. VIII

zrušen

ČÁST DEVÁTÁ

zrušena (čl. 9)

Čl. IX

zrušen

ČÁST DESÁTÁ

zrušena (čl. 10)

Čl. X

zrušen

ČÁST JEDENÁCTÁ

zrušena (čl. 11)

Čl. XI

zrušen

ČÁST DVANÁCTÁ

zrušena (čl. 12)

Čl. XII

zrušen

ČÁST TŘINÁCTÁ

zrušena (čl. 13)

Čl. XIII

zrušen

ČÁST ČTRNÁCTÁ

zrušena (čl. 14)

Čl. XIV

zrušen

ČÁST PATNÁCTÁ

zrušena (čl. 15)

Čl. XV

zrušen

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

zrušena (čl. 16)

Čl. XVI

zrušen

ČÁST SEDMNÁCTÁ

zrušena (čl. 17)

Čl. XVII

zrušen

ČÁST OSMNÁCTÁ

ÚČINNOST (čl. 18)

Čl. XVIII

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2003.

Ministr:

Ing. Urban v. r.