Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

68/2003 Sb. znění účinné od 11. 3. 2003

68

 

VYHLÁŠKA

ze dne 26. února 2003,

kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování

právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb․, o advokacii, ve znění zákona č. 228/2002 Sb.:

Čl. I

V § 9 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), písmeno f) zní:

f)

žalob, kasačních stížností a dalších právních věcí projednávaných podle soudního řádu správního, s výjimkou věcí podle odstavce 2, a“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

JUDr. Rychetský v. r.