Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

167/2014 Sb. znění účinné od 31. 8. 2014

167

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. července 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.

 

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5, § 58 odst. 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 472/2011 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb., se mění takto:

1.

V příloze č. 1 v oddíle C část C2 se řádek

 

41-56-H/01

Lesní mechanizátor

41-56-H/001

Mechanizátor lesní výroby

17

10

1,4,5,8a, 9a, 11,19,20,22

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

2. etapa

2)

nahrazuje řádkem, který zní:

 

41-56-H/01

Lesní mechanizátor

41-56-H/001

Mechanizátor lesní výroby

17

10

1,4,5,8a,9a, 11,19,20,22

41-45-L/51

Mechanizace zemědělství a

lesního

hospodářství

2. etapa2)

 

 

 

 

 

 

 

 

23-43-L/51

Provozní

technika

 

 

2.

V příloze č. 1 v oddíle D části D2 se řádek

 

26-41-M/01

Elektrotechnika

26-41-M/002

Elektrotechnika

3, 9a, 22

1. etapa

1)

nahrazuje řádkem, který zní:

 

26-41-M/01

Elektrotechnika

26-41-M/002

Elektrotechnika

3, 9a, 22

1. etapa

1), 11)

 

3.

V příloze č. 1 v oddíle D části D2 se pod řádek

 

78-42-M/06

Kombinované lyceum

78-42-M/004

Waldorfské lyceum

28

3. etapa

3)

doplňuje řádek, který zní:

 

78-42-M/07

Vojenské lyceum

 

 

27

9), 10)

 

4.

V příloze č. 1 v oddíle D se na konci části D2 doplňují poznámky k tabulce D2 č. 9) až 11), které znějí:

9)

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2014/2015 počínaje 1. ročníkem.

10)

Obor vzdělání lze studovat pouze na školách zřizovaných Ministerstvem obrany.

11)

U oboru vzdělání poskytovaného na školách zřizovaných Ministerstvem obrany platí zdravotní omezení č. 27 podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení vlády s platností od školního roku 2015/2016 počínaje 1. ročníkem.“.

 

5.

V příloze č. 1 v oddíle D části D5 se řádek

 

23-43-L/51

Provozní technika

23-43-L/506

Provozní technika

21-52-H/01

Hutník

28

4. etapa

 

 

 

 

 

21-53-H/01

Modelář

 

2)

 

 

 

 

 

21-55-H/01

Slévač

 

 

 

 

 

 

 

23-51-H/01

Strojní mechanik

 

 

 

 

 

 

 

23-52-H/01

Nástroj ař

 

 

 

 

 

 

 

23-55-H/01

Klempíř

 

 

 

 

 

 

 

23-55-H/02

Karosář

 

 

 

 

 

 

 

23-56-H/01

Obráběč kovů

 

 

 

 

 

 

 

23-57-H/01

Kovář

 

 

 

 

 

 

 

23-61-H/01

Autolakýrník

 

 

 

 

 

 

 

23-62-H/001

Optik

 

 

 

 

 

 

 

23-62-H/01

Jemný mechanik

 

 

 

 

 

 

 

23-65-H/01

Strojník

 

 

 

 

 

 

 

23-65-H/02

Lodník

 

 

 

 

 

 

 

23-65-H/03

Strojník silničních strojů

 

 

 

 

 

 

 

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

 

 

 

 

 

 

 

23-69-H/01

Puškař

 

 

 

 

 

 

 

36-52-H/01

Instalatér

 

 

 

 

 

 

 

36-52-H/02

Mechanik plynových zařízení

 

 

 

 

 

 

 

39-41-H/01

Malíř a lakýrník

 

 

 

 

 

 

 

41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů

 

 

 

 

 

 

 

41-56-H/02

Opravář lesnických strojů

 

 

nahrazuje řádkem, který zní:

 

23-43-L/51

Provozní technika

23-43-L/506

Provozní technika

21-52-H/01

Hutník

28

4․ etapa

 

 

 

 

 

21-53-H/01

Modelář

 

2)

 

 

 

 

 

21-55-H/01

Slévač

 

 

 

 

 

 

 

23-51-H/01

Strojní mechanik

 

 

 

 

 

 

 

23-52-H/01

Nástrojař

 

 

 

 

 

 

 

23-55-H/01

Klempíř

 

 

 

 

 

 

 

23-55-H/02

Karosář

 

 

 

 

 

 

 

23-56-H/01

Obráběč kovů

 

 

 

 

 

 

 

23-57-H/01

Kovář

 

 

 

 

 

 

 

23-61-H/01

Autolakýrník

 

 

 

 

 

 

 

23-62-H/001

Optik

 

 

 

 

 

 

 

23-62-H/01

Jemný mechanik

 

 

 

 

 

 

 

23-65-H/01

Strojník

 

 

 

 

 

 

 

23-65-H/02

Lodník

 

 

 

 

 

 

 

23-65-H/03

Strojník silničních strojů

 

 

 

 

 

 

 

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel

 

 

 

 

 

 

 

23-69-H/01

Puškař

 

 

 

 

 

 

 

36-52-H/01

Instalatér

 

 

 

 

 

 

 

36-52-H/02

Mechanik plynových zařízení

 

 

 

 

 

 

 

39-41-H/01

Malíř a lakýrník

 

 

 

 

 

 

 

41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů

 

 

 

 

 

 

 

41-56-H/01

Lesní mechanizátor

 

 

 

 

 

 

 

41-56-H/02

Opravář lesnických strojů

 

 

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2014.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

PhDr. Chládek, MBA, v. r.