Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

182/2014 Sb. znění účinné od 1. 10. 2015

Ustanovení části třetí čl. III nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 205/2015 Sb.

1.10.2015

182

 

ZÁKON

ze dne 24. července 2014,

kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců,

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

zrušena (čl. 1)

Čl. I

zrušen

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 2)

Čl. II

zrušen

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 262/2006 Sb. (čl. 3)

Čl. III

V § 365 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., se číslo „9“ nahrazuje číslem „4“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 264/2006 Sb. (čl. 4)

Čl. IV

V části šedesáté první čl. LXX zákona č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 282/2009 Sb. a zákona č. 463/2012 Sb., se slova „, a s výjimkou čl. XLIII bodů 1 až 3, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015“ zrušují.

ČÁST PÁTÁ

zrušena (čl. 5)

Čl. V

zrušen

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona č. 261/2007 Sb. (čl. 6)

Čl. VI

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č․ 2/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 282/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:

1.

V části první čl. I se bod 4 zrušuje.

 

2.

V části padesáté druhé čl. LXXXI bodě 1 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

ČÁST SEDMÁ

zrušena (čl. 7)

Čl. VII

zrušen

ČÁST OSMÁ

ÚČINNOST (čl. 8)

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou části třetí čl. III, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.