Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

20/2014 Sb. znění účinné od 15. 2. 2014

20

 

VYHLÁŠKA

ze dne 27. ledna 2014,

kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat

v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného

letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo vnitra po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle § 182 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č․ 428/2005 Sb., zákona č. 379/2007 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění vyhlášky č. 270/2011 Sb. a vyhlášky č. 46/2013 Sb., se mění takto:

1.

V příloze se bod 13 zrušuje.

Dosavadní body 14 až 31 se označují jako body 13 až 30.

 

2.

V příloze se na konci bodu 29 čárka nahrazuje tečkou a bod 30 se zrušuje.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. února 2014.

Ministr:

Ing. Pecina, MBA, v. r.