Čekejte, prosím...
A A A
328/2015 Sb. znění účinné od 23. 3. 2019
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 68/2019 Sb.

23.3.2019

328

 

VYHLÁŠKA

ze dne 3. prosince 2015,

kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců

 

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 57 odst. 6 a § 86 odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 314/2015 Sb., a podle § 34 odst. 6 zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění zákona č. 314/2015 Sb.:

§ 1

(1)

Tato vyhláška upravuje seznamy zemí, které Česká republika považuje za bezpečné země původu, bezpečné třetí země a evropské bezpečné třetí země1.

(2)

Tato vyhláška dále upravuje vzor průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany2 a vzor průkazu žadatele o poskytnutí dočasné ochrany.

§ 2

Česká republika považuje za bezpečnou zemi původu1

1.

Albánii,

2.

Alžírsko,

3.

Austrálii,

4.

Bosnu a Hercegovinu,

5.

Černou Horu,

6.

Ghanu,

7.

Gruzii, s výjimkou Abcházie a Jižní Osetie,

8.

Indii,

9.

Island,

10.

Kanadu,

11.

Kosovo,

12.

Lichtenštejnsko,

13.

Makedonii,

14.

Maroko,

15.

Moldavsko, s výjimkou Podněstří,

16.

Mongolsko,

17.

Norsko,

18.

Nový Zéland,

19.

Senegal,

20.

Spojené státy americké,

21.

Srbsko,

22.

Švýcarsko,

23.

Tunisko,

24.

Ukrajinu, s výjimkou poloostrova Krym a částí Doněcké a Luhanské oblasti pod kontrolou proruských separatistů․

§ 3

Česká republika nestanovuje seznam bezpečných třetích zemí1.

§ 4

Česká republika považuje za evropskou bezpečnou třetí zemi1

1. Černou Horu,

2. Moldavsko, s výjimkou Podněstří.

§ 5

(1)

Vzor průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce2.

(2)

Vzor průkazu žadatele o poskytnutí dočasné ochrany je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. prosince 2015.

Ministr:

Chovanec v. r.

Příloha č. 1

VZOR PRŮKAZU ŽADATELE O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY2
Příloha č. 2

VZOR PRŮKAZU ŽADATELE O POSKYTNUTÍ DOČASNÉ OCHRANY

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II vyhlášky č. 68/2019 Sb.23.3.2019


Poznámky pod čarou:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (přepracované znění).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (přepracované znění).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (přepracované znění).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (přepracované znění).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění).

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (přepracované znění).

2

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění).