Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

247/2016 Sb. znění účinné od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021
změněnos účinností odpoznámka

sdělením č. 320/2019 Sb.

1.1.2020

sdělením č. 420/2017 Sb.

1.1.2018

sdělením č. 405/2016 Sb.

1.1.2017

247

 

SDĚLENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 25. července 2016

o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

 

Český statistický úřad podle § 70 odst. 2 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, a nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, oznamuje, že s účinností od 1. srpna 2016 byl stanoven Seznam vybraného zboží a doplňkových statistických znaků.

Seznam vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, který obsahuje doplňkové dvoumístné číselné statistické znaky vybraného zboží, navazuje na Seznam sledovaných druhů zboží, uvedený v příloze č. 2 vyhlášky č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů, a plně jej nahrazuje.

Znění Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků je uvedeno v příloze tohoto sdělení. Platné znění Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků v elektronické podobě bude zveřejněno na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese https://www.czso.cz/csu/czso/intrastat_aktualni_informace.

Předsedkyně:

prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.

Příloha

SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ

Kód a název položky kombinované nomenklatury1

Doplňkový dvoumístný číselný statistický znak a název vybraného zboží

Kapitola 22

22071000

Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více

10

Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahem alkoholu 80 % objemových nebo více pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů

90

Ethylalkohol nedenaturovaný s obsahemalkoholu 80 % objemových nebo více pro jiné použití než pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů

22072000

Ethylalkohol a ostatní destiláty, denaturované,s jakýmkoliv obsahem alkoholu

10

Ethylalkohol a destiláty, denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholu pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů

20

Směs 70-85 % objemových kvasnéholihu bezvodého zvláště nebo obecně denaturovaného a motorového benzinu, bez aditiv, pro pohon motorů (např. ethanol E85)

90

Ethylalkohol a destiláty, denaturované,s jakýmkoliv obsahem alkoholu pro jiné použití než pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů

Kapitola 27

27101221

Lakový benzin (White spirit)

10

Lakový benzin jako komponenta pro výrobu motorových benzinů

20

Lakový benzin jako komponenta pro výrobu motorové nafty

90

Lakový benzin pro jiné použití než jakokomponenta pro výrobu motorových paliv

27101225

Speciální druhy benzinu, ostatní

10

Benzin speciální - ostatní jako komponenta pro výrobu motorových benzinů

20

Benzin speciální - ostatní jakokomponenta pro výrobu motorové nafty

90

Benzin speciální - ostatní pro jiné použitínež jako komponenta pro výrobu motorových paliv

27101241

Motorový benzin, ostatní o obsahu olova nepřesahujícím 0,013 g/l, s oktanovým číslem (OČ VM) nižším než 95

10

Motorový benzin ostatní s obsahem olova do 0,013 g/l, s oktanovým číslem do 95bez přísad proti zatloukání ventilů

20

Motorový benzin ostatní s obsahem olova do 0,013 g/l, s oktanovým číslem do 95 s přísadami proti zatloukání ventilů

27101290

Ostatní lehké oleje

10

Ostatní lehké oleje jako komponenta pro výrobu motorových benzinů

20

Ostatní lehké oleje jako komponenta pro výrobu motorové nafty

90

Ostatní lehké oleje pro jiné použití nežjako komponenta pro výrobu motorových paliv

27101915

Ostatní střední oleje pro chemickou přeměnujiným postupem, než který je stanoven propodpoložku 27101911

10

Ostatní střední oleje pro chemickou přeměnu, jinak než dle 27101911 jakorafinérské suroviny (rafinérský vstup)

20

Ostatní střední oleje pro chemickou přeměnu, jinak než dle 27101911, jako ropné produkty (rafinérský výstup)

27101929

Střední oleje pro jiné účely, ostatní

10

Střední oleje pro pohon nebo výrobusměsí paliv pro pohon motorů, neobsahující bionaftu (biosložky)

20

Střední oleje pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, neobsahující bionaftu (biosložky)

91

Střední oleje s funkčními přísadami2,neobsahující bionaftu (biosložky)

99

Střední oleje pro jiné použití než propohon, výrobu motorových paliv nebovýrobu tepla, neobsahující bionaftu (biosložky)

27101931

Těžké oleje plynové pro specifické procesy

10

Těžké oleje plynové pro specificképrocesy jako rafinérské suroviny

20

Těžké oleje plynové pro specificképrocesy jako topný a ostatní plynový olej

27101943

Těžké oleje plynové, pro jiné účely, obsah sírydo 0,001 % hmotnostních

30

Těžké oleje plynové pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)

51

Těžké oleje plynové pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)

91

Těžké oleje plynové s funkčními přísadami2, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)

99

Těžké oleje plynové pro jiné použití než pro pohon, výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)

27101946

Těžké oleje plynové, pro jiné účely, obsah síry nad 0,001 % hmotnostních, avšak nepřesahující 0,002 % hmotnostních

30

Těžké oleje plynové pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsahsíry nad 0,001 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,002 % hmotnostních,neobsahující bionaftu (biosložky)

51

Těžké oleje plynové pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů obsah síry nad 0,001 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,002 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)

91

Těžké oleje plynové s funkčními přísadami2, obsah síry nad 0,001 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,002 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)

99

Těžké oleje plynové pro jiné použití než pro pohon, výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry nad 0,001 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,002 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)

27101947

Těžké oleje plynové, pro jiné účely, obsah sírynad 0,002 % hmotnostních, avšak nepřesahující 0,1 % hmotnostních

30

Těžké oleje plynové pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry nad 0,002 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,1% hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)

51

Těžké oleje plynové pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů obsah síry nad0,002 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)

91

Těžké oleje plynové s funkčnímipřísadami2, obsah síry nad 0,002 %hmotnostních, ale nepřesahující 0,1 %hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)

99

Těžké oleje plynové pro jiné použití než pro výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry nad 0,002 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)

27101948

Těžké oleje plynové, pro jiné účely, obsah sírynad 0,1 % hmotnostních

30

Těžké oleje plynové pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry nad 0,1% hmotnostních, neobsahující bionaftu(biosložky)

51

Těžké oleje plynové pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů obsah síry nad0,1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)

91

Těžké oleje plynové s funkčními přísadami2, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)

99

Těžké oleje plynové pro jiné použití než pro výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)

27101951

Těžké topné oleje pro specifické procesy

10

Vakuový destilát - těžké topné oleje prospecifické procesy jako rafinérské suroviny (rafinérský vstup)

20

Vakuový destilát - těžké topné oleje pro specifické procesy jako ostatní ropné produkty (rafinérský výstup)

27101955

Těžké topné oleje pro chemickou přeměnu jiným postupem, než který je stanoven pro pod položku 27101951

10

Vakuový destilát - těžké topné oleje pro chemickou přeměnu jiným postupem, než který je stanoven pro podpoložku27101951 jako rafinérské suroviny (rafinérský vstup)

20

Vakuový destilát - těžké topné oleje pro chemickou přeměnu jiným postupem, než který je stanoven pro podpoložku27101951 jako ostatní ropné produkty (rafinérský výstup)

27101962

Těžké oleje topné, pro jiné účely, obsah sírydo 0,1 % hmotnostních

10

Těžké oleje topné pro výrobu tepla, obsah síry do 0,1 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)

90

Těžké oleje topné pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry do 0,1 %hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)

27101966

Těžké oleje topné, pro jiné účely, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, avšak nepřesahující 0,5 % hmotnostních

10

Těžké oleje topné pro výrobu tepla, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,5 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)

90

Těžké oleje topné pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,5 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)

27101967

Těžké oleje topné, pro jiné účely, obsah síry nad 0,5 % hmotnostních

10

Těžké oleje topné pro výrobu tepla, obsah síry nad 0,5 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)

90

Těžké oleje topné pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry nad 0,5 % hmotnostních, neobsahující bionaftu (biosložky)

27101971

Mazací oleje; ostatní oleje pro specificképrocesy

10

Mazací oleje; ostatní oleje pro specifické procesy jako rafinérské suroviny (rafinérský vstup)

20

Mazací oleje; ostatní oleje pro specifické procesy jako suroviny pro výrobu maziva mazacích olejů (rafinérský výstup)

30

Mazací oleje; ostatní oleje pro specifické procesy) jako ostatní ropné produkty (rafinérský výstup) jinak než 2710197110a 2710197120

27101981

Motorové oleje, mazací oleje pro kompresory,mazací oleje pro turbíny

11

Motorové oleje automobilové

12

Motorové oleje letecké

20

Motorové oleje ostatní; ne automobilové,letecké

30

Mazací oleje pro chladící kompresory

40

Mazací oleje pro plynové a vzduchovékompresory

50

Mazací oleje turbínové

90

Oleje kompresorové, turbínové, ostatní

27101983

Hydraulické oleje

10

Oleje hydraulické

 

90

Kapaliny pro hydraulické účely, ostatní

27101985

Bílé oleje, kapalný parafín

10

Oleje bílé technické

 

20

Oleje medicinální (paraffinum liquidum)

27101987

Převodové oleje a oleje pro reduktory

11

Oleje převodové automobilové

12

Oleje převodové letecké

20

Oleje převodové průmyslové

90

Oleje převodové pro reduktory

27101991

Oleje používané při obrábění kovů, při uvolňování odlitků z forem, antikorozní oleje

10

Oleje pro obrábění kovů

20

Oleje pro uvolňování odlitků

30

Oleje antikorozní

27101993

Elektroizolační oleje

10

Oleje transformátorové

 

20

Oleje elektroizolační, ostatní

27101999

Ostatní mazací oleje a ostatní oleje

10

Oleje ložiskové

20

Oleje mazací ostatní pro technologickéúčely

30

Oleje pro přenos tepla, kalení

41

Maziva plastická automobilová, obsahující nad 70 % minerálních olejů

42

Maziva plastická ostatní, obsahující nad 70 % minerálních olejů

50

Oleje textilní

60

Oleje postřikové

70

Oleje formové

90

Oleje ostatní

27102011

Plynové oleje, jinde neuvedené, obsah sírydo 0,001 % hmotnostních

30

Plynové oleje, jinde neuvedené, pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry do 0,001 %hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)

51

Plynové oleje, jinde neuvedené, pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry do 0,001 %hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)

91

Plynové oleje, jinde neuvedené, s funkčními přísadami2, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)

99

Plynové oleje, jinde neuvedené, pro jiné použití než pro pohon, výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry do 0,001 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)

27102016

Plynové oleje, jinde neuvedené, obsah síry nad 0,001 % hmotnostních, avšak nepřesahující 0,1 % hmotnostních

30

Plynové oleje, jinde neuvedené, pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry nad 0,001 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)

51

Plynové oleje, jinde neuvedené, pro pohon nebo výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry nad 0,001 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)

91

Plynové oleje, jinde neuvedené, s funkčními přísadami2, obsah síry nad 0,001 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)

99

Plynové oleje, jinde neuvedené, pro jiné použití než pro pohon, výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry nad 0,001 % hmotnostních, ale nepřesahující 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)

27102019

Plynové oleje, jinde neuvedené, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních

30

Plynové oleje, jinde neuvedené, pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla, obsah síry nad 0,1 %hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)

51

Plynové oleje, jinde neuvedené, pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů, obsah síry nad 0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)

91

Plynové oleje, jinde neuvedené, s funkčními přísadami2, obsah síry nad0,1 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)

99

Plynové oleje, jinde neuvedené, pro jiné použití než pro výrobu motorových paliv nebo výrobu tepla, obsah síry nad 0,1 %hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)

27102032

Topné oleje, jinde neuvedené, obsah síry do 0,5 % hmotnostních

10

Topné oleje, jinde neuvedené, pro výrobu tepla, obsah síry do 0,5 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)

90

Topné oleje, jinde neuvedené, pro jiné použití než pro výrobu tepla, obsah síry do 0,5 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)

27102038

Topné oleje, jinde neuvedené, obsah síry nad 0,5 % hmotnostních

10

Topné oleje, jinde neuvedené, pro výrobu tepla, o obsahu síry převyšujícím 0,5 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)

90

Topné oleje, jinde neuvedené, pro jiné použití než pro výrobu tepla, o obsahu síry převyšujícím 0,5 % hmotnostních, obsahující bionaftu (biosložky)

27102090

Ostatní minerální oleje a oleje ze živičnýchnerostů (kromě plynových a topných) jindeneuvedené, ostatní oleje

20

Ostatní minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jinde neuvedené, ostatní oleje jako komponenta pro výrobu motorové nafty, obsahující bionaftu (biosložky)

30

Ostatní minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jinde neuvedené, ostatní oleje pro výrobu tepla, obsahující bionaftu (biosložky)

40

Ostatní minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jinde neuvedené, o statní oleje jako komponenta pro výrobu mazacích látek, obsahující bionaftu (biosložky)

90

Ostatní minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jinde neuvedené, ostatní oleje (kromě odpadních olejů), pro jiné použití než jako komponenta pro výrobu motorových paliv, tepla a mazacích látek, obsahující bionaftu (biosložky)

27111291

Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky zkapalněné, propan ostatní o čistotě < 99 %pro specifické procesy

10

Propan o čistotě < 99 % zkapalněný, ostatní, pro specifické procesy jako rafinérská surovina (rafinérský vstup)

20

Propan o čistotě < 99 % zkapalněný, ostatní, pro specifické procesy jako ropný produkt (rafinérský výstup), jiné než uvedené pod 2711129110

27111310

Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíkyzkapalněné, butany pro specifické procesy

10

Butany zkapalněné pro specifické procesy jako rafinérské suroviny (rafinérský vstup)

20

Butany zkapalněné pro specifické procesy jako ropné produkty (rafinérský výstup),jiné než uvedené pod 2711131010

27111900

Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíkyzkapalněné, ostatní

10

Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky - zkapalněné - ostatní, jako rafinérskésuroviny (rafinérský vstup)

20

Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky -zkapalněné - ostatní, jako ropné produkty- LPG, PB (rafinérský výstup)

27112900

Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíkyv plynném stavu, ostatní

10

Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky, v plynném stavu, ostatní, jako rafinérské suroviny (rafinérský vstup)

20

Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky ,v plynném stavu, ostatní (bez zemního plynu) jako rafinérský plyn nezkapalněný (rafinérský výstup)

27129031

Ostatní parafíny, ozokerit, montánní vosknebo rašelinový vosk (přírodní produkty),ostatní surové vosky pro specifické procesy

10

Ostatní surové vosky pro specifické procesy jako rafinérské suroviny (rafinérský vstup)

20

Ostatní surové vosky pro specifické procesy jako ropné produkty (rafinérský výstup)

27132000

Ropné živice

10

Asfalty ropné silniční (pro stavbu silnica úpravy vozovek)

20

Asfalty ropné stavebně izolační (zálivky, nátěry apod․)

30

Asfalty ropné průmyslové (pro výrobu lepenek, krytin apod.)

40

Asfalty ropné modifikované (speciální, s polymery a kopolymery)

90

Živice petrolejové ostatní

27150000

Živičné směsi na bázi přírodního asfaltu, přírodní živice, ropné živice, minerálního dehtu nebo minerální dehtové smoly (například živičné tmely, ředěné produkty)

10

Asfaltové emulze (asfalt s vodou a emulgátory)

20

Asfaltové výrobky s rozpustidlem (ředěné asfalty)

90

Směsi živičné na bázi přírodní ropnéživice, dehtu, smoly apod., ostatní

Kapitola 29

29091990

Acyklické ethery a jejich halogen-, sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, ostatní

40

Ostatní acyklické ethery a jejich halogen-,sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty jako komponenta pro výrobu motorových benzinů

90

Ostatní acyklické ethery a jejich halogen-,sulfo-, nitro- nebo nitrosoderiváty, pro jiné použití než jako komponenta pro výrobu motorových paliv

Kapitola 38

38249092

Ostatní chemické výrobky a přípravkychemického průmyslu nebo příbuznýchprůmyslových odvětví (včetně sestávajícíchpřevážně z organických sloučenin), jindeneuvedené ani nezahrnuté, ostatní,v kapalném stavu při 20 °C

10

Směs 70-85 % objemových kvasného lihu bezvodého zvláště nebo obecně denaturovaného a automobilového benzinu, s aditivy, pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů (např. palivo ethanol E85)

20

Směs bioethanolu obsahujícího min. 92,2 % hmotnostních ethanolu vyrobeného z biomasy a vyšších nasycených alkoholů s aditivy (např. palivo E95 pro vznětové motory) pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů.

99

Ostatní chemické výrobky a přípravky, sestávající převážně z organických sloučenin, jinde neuvedené, kromě směsí bio ethanolu pro pohon motorů nebo provýrobu směsí paliv pro pohon motorů

38260010

Bionafta a její směsi, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, monoalkylestery mastných kyselin, obsahující 96,5 % hmotnostních nebo více esterů (FAMAE)

70

Monoalkylestery mastných kyselin, obsahující 96,5 % obj. nebo více esterů (např. MEŘO), pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů

99

Monoalkylestery mastných kyselin, obsahující 96,5 % obj. nebo více esterů, pro jiné použití než pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů

38260090

Bionafta a její směsi, též obsahující méně než70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, ostatní

80

Bionafta a její směsi, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, ostatní, pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů

 

90

Bionafta a její směsi, též obsahující méně než 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, ostatní, pro jiné použití než pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí paliv pro pohon motorů

 

1)

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

2)

Vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů.Poznámky pod čarou:

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

Vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

2

Vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů.