Čekejte, prosím...
A A A
283/2016 Sb. znění účinné od 12. 9. 2016

283

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. srpna 2016

o stanovení prioritních dopravních záměrů

 

Vláda nařizuje podle § 23a odst. 1 písm. d) a § 23a odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 256/2016 Sb․:

§ 1

Prioritní dopravní záměry jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 2

Prioritní dopravní záměry, u nichž oznamovatel v podkladu obsahujícím popis aktuálního technického řešení záměru a jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví uvede i nástin studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro jeho volbu vzhledem k vlivu na životní prostředí, jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

 

Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.

Příloha č. 1

Prioritní dopravní záměry

D3 Obchvat Českých Budějovic

(D3 0310/I Úsilné - Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice - Třebonín)

D6 obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice

(D6 Lubenec, obchvat; D6 Řevničov, obchvat; D6 Nové Strašecí - Řevničov)

D48 Frýdek-Místek, obchvat

D35 Opatovice - Ostrov

(D35 Opatovice nad Labem - Časy a D35 Časy - Ostrov)

D49 Hulín - Fryšták

D55 Otrokovice, obchvat JV část

D11 1106 Hradec Králové - Smiřice

D1 0136 Říkovice - Přerov

Modernizace trati Sudoměřice - Votice

Příloha č. 2

Prioritní dopravní záměry, u nichž oznamovatel v podkladu obsahujícím popis aktuálního technického řešení záměru a jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví uvede i nástin studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro jeho volbu vzhledem k vlivu na životní prostředí

D3 Obchvat Českých Budějovic

(D3 0310/I Úsilné - Hodějovice a D3 0310/II Hodějovice - Třebonín)

D48 Frýdek-Místek, obchvat