Čekejte, prosím...
A A A
351/2016 Sb. znění účinné od 1. 11. 2016

351

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. října 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí

a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 33 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.:

Čl. I

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění nařízení vlády č. 235/2016 Sb., se mění takto:

1.

Ve sloupci pod písmenem „K“ se za katastrální území a jeho kód „Kozlov u Křižanova 671738“ vkládají katastrální území včetně jejich kódů

Kozlov u Velkého Újezdu 920673

Kozlov u Velkého Újezdu I․ 929930“.

 

2.

Ve sloupci pod písmenem „S“ se katastrální území včetně jeho kódu „Slavkov u Města Libavá 990205“ zrušuje.

 

3.

Ve sloupci pod písmenem „V“ se za katastrální území a jeho kód „Vápovice 776963“ vkládá katastrální území včetně jeho kódu „Varhošť u Města Libavá 930571“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2016.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

 

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.