Čekejte, prosím...
A A A
449/2016 Sb. znění účinné od 1. 1. 2017

449

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 19. prosince 2016,

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017

stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva,

a částek normativních nákladů na bydlení

 

Vláda nařizuje podle § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

(1)

Výše nákladů srovnatelných s nájemným podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona činí pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 za kalendářní měsíc částku:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona

jedna

1 944

dvě

2 660

tři

3 478

čtyři a více

4 194

(2)

Výše částek, které se započítávají za pevná paliva podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona, činí pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 za kalendářní měsíc:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona

jedna

711

dvě

973

tři

1 272

čtyři a více

1 572

§ 2

Výše částek normativních nákladů na bydlení podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona činí pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 pro

a)

bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha

více než 100 000

50 000 – 99 999

10 000 – 49 999

do 9 999

jedna

7 720

6 114

5 822

4 950

4 763

dvě

11 004

8 806

8 407

7 213

6 957

tři

14 896

12 022

11 500

9 939

9 604

čtyři a více

18 577

15 112

14 482

12 599

12 195

 

b)

bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha

více než 100 000

50 000 – 99 999

10 000 – 49 999

do 9 999

jedna

4 357

4 357

4 357

4 357

4 357

dvě

6 429

6 429

6 429

6 429

6 429

tři

8 880

8 880

8 880

8 880

8 880

čtyři a více

11 244

11 244

11 244

11 244

11 244

§ 3

Ustanovení § 1 a 2 se použijí poprvé pro stanovení příspěvku na bydlení za leden 2017.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

 

Ministryně práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.