Čekejte, prosím...
A A A
86/2017 Sb. znění účinné od 11. 4. 2017

86

 

VYHLÁŠKA

ze dne 16. března 2017,

kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel,

ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb․, zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 239/2013 Sb., k provedení § 7 odst. 6, § 7b odst. 6 zákona:

Čl. I

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 10/2017 Sb., zní:

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Čl. II

ÚČINNOST

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

Ing. Ťok v. r.