Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

144/2018 Sb. znění účinné od 10. 8. 2018

144

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. června 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání

v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

 

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5 a § 58 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb., nařízení vlády č. 167/2014 Sb. a nařízení vlády č. 197/2015 Sb., se mění takto:

1.

V příloze č. 1 oddíle D části D2 bodě 53 se řádek „53-41-M/01Zdravotnický asistent53-41-M/007Zdravotnický asistent 1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16, 21, 23 2․ etapa2)“ nahrazuje řádkem „53-41-M/01Zdravotnický asistent53-41-M/007Zdravotnický asistent 1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16, 21, 2313)“.

 

2.

V příloze č. 1 oddíle D části D2 bodě 53 se za řádek „53-41-M/02Nutriční asistent53-41-M/008Nutriční asistent 9a, 23, 26, 27 3. etapa3)“ vkládají řádky „ 53-41-M/03Praktická sestra53-41-M/01Zdravotnický asistent 1, 4, 7a, 8a, 9a, 11, 16, 21, 2314)53-41-M/04Masér ve zdravotnictví7a, 8a, 9a, 16, 23, 2614)“.

 

3.

V příloze č. 1 oddíle D se na konci části D2 doplňují poznámky k tabulce D2 č. 13 a 14, které znějí:

13)

Platnost oboru vzdělání se ukončuje k 1. září 2019 počínaje 1. ročníkem.

14)

Obor vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou s platností od školního roku 2018/2019 počínaje 1. ročníkem.“.

 

4.

V příloze č. 1 oddíle E části E2 bodě 53 se řádek „53-41-N/2.Diplomovaný zdravotnický záchranář 4, 7a, 8a, 9a, 16, 23“ nahrazuje řádkem „ 53-41-N/2.Diplomovaný zdravotnický záchranář 4, 7a, 8a, 9a, 16, 234)“.

 

5.

V příloze č. 1 oddíle E části E2 bodě 53 se za řádek „ 53-41-N/4.Diplomovaný nutriční terapeut 4, 7a, 8a, 9a, 16, 23“ vkládá řádek „53-41-N/5.Diplomovaná dětská sestra 4, 7a, 8a, 9a, 16, 235)“.

 

6.

V příloze č. 1 oddíle E části E2 bodě 53 se řádek „53-44-N/3.Diplomovaný ortotik-protetik 4, 7a, 8a, 9a, 16, 23“ nahrazuje řádkem „53-44-N/3.Diplomovaný ortotik-protetik 4, 7a, 8a, 9a, 16, 236)“.

 

7.

V příloze č. 1 oddíle E se na konci části E2 doplňují poznámky k tabulce E2 č. 4 až 6, které znějí:

4)

Platnost oboru vzdělání se ukončuje k 1. září 2019 počínaje 1. ročníkem.

5)

Obor vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělávání s platností od školního roku 2018/2019 počínaje 1. ročníkem.

6)

Platnost oboru vzdělání se ukončuje k 1. září 2018.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.