Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

327/2018 Sb. znění účinné od 1. 1. 2019

327

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. prosince 2018,

kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod,

provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod

do povrchových vod

 

Vláda nařizuje podle čl. 67 odst. 1 Ústavy České republiky:

§ 1

Nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod, se zrušuje․

§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.