Čekejte, prosím...
A A A
35/2018 Sb. znění účinné od 7. 3. 2018

35

 

ZÁKON

ze dne 15. února 2018

o změně některých zákonů

upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna zákona o zpravodajských službách české republiky (čl. 1)

Čl. I

V § 12a odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 325/2017 Sb., se ve větě první slova „ze 7 členů“ nahrazují slovy „nejméně ze 7 členů“ a za větu první se vkládá věta „Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.“.

Část druhá

Změna zákona o bezpečnostní informační službě (čl. 2)

Čl. II

V § 18 odst. 2 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, se ve větě první slova „ze sedmi členů“ nahrazují slovy „nejméně ze 7 členů“ a za větu první se vkládá věta „Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.“.

Část třetí

Změna zákona o vojenském zpravodajství (čl. 3)

Čl. III

V § 21 odst. 2 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, se ve větě první slova „ze sedmi členů“ nahrazují slovy „nejméně ze 7 členů“ a za větu první se vkládá věta „Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý․“.

Část čtvrtá

Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (čl. 4)

Čl. IV

V § 145 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, se ve větě první slova „ze 7 členů“ nahrazují slovy „nejméně ze 7 členů“ a za větu první se vkládá věta „Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.“.

Část pátá

Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (čl. 5)

Čl. V

V § 31b odst. 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 166/2015 Sb., se ve větě první slova „ze sedmi členů“ nahrazují slovy „nejméně ze 7 členů“ a za větu první se vkládá věta „Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.“.

Část šestá

Změna zákona o kybernetické bezpečnosti (čl. 6)

Čl. VI

V § 24a odst. 2 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 205/2017 Sb., se ve větě první slova „ze 7 členů“ nahrazují slovy „nejméně ze 7 členů“ a za větu první se vkládá věta „Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.“.

Část sedmá

Účinnost (čl. 7)

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

v z. Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.