Čekejte, prosím...
A A A
252/2019 Sb. znění účinné od 19. 10. 2019

252

 

VYHLÁŠKA

ze dne 27. září 2019,

kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků

a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb.,

o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání

bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů

a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka

(vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních),

ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst. 2 písm. e) a § 90 odst. 2 písm. a), b) a h) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 105/2011 Sb. a zákona č. 284/2018 Sb.:

Část první

Změna vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (čl. 1)

Čl. I

Ve vyhlášce č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb. a vyhlášky č. 391/2017 Sb., se § 22b a 22c včetně nadpisů zrušují.

Část druhá

Změna vyhlášky č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb. (čl. 2)

Čl. II

Příloha k vyhlášce č. 189/2009 Sb․, o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb., se mění takto:

1.

V bodě 1 se slova „specialista tradiční čínské medicíny,“ zrušují.

 

2.

V bodě 2 se slova „terapeut tradiční čínské medicíny,“ zrušují.

Část třetí

Účinnost (čl. 3)

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.