Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

291/2019 Sb. znění účinné od 1. 7. 2021 do 31. 10. 2022
změněnos účinností odpoznámka

nařízením č. 245/2021 Sb.

1.7.2021

291

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. října 2019

o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví

 

Vláda nařizuje podle § 31a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb.:

§ 1

Počty žádostí

(1)

Maximální počet žádostí o mimořádné pracovní vízum, které lze podat v rámci období jednoho kalendářního měsíce na zastupitelském úřadu, činí 125.

(2)

Žádosti o mimořádné pracovní vízum se podávají na generálním konzulátu České republiky ve Lvově.

§ 2

Státní příslušnost žadatele

Žádost o mimořádné pracovní vízum podle § 1 jsou oprávněni podat státní příslušníci Ukrajiny.

§ 3

Vymezení ekonomických činností zaměstnavatele

Mimořádné pracovní vízum lze vydat pouze pro zaměstnání, které spadá do oddílů ekonomických činností zaměstnavatele podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)1 označené kódem a názvem

a)

01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti,

b)

02 Lesnictví a těžba dřeva,

c)

10 Výroba potravinářských výrobků, nebo

d)

11 Výroba nápojů․

§ 4

Pracovní pozice žadatele

Pracovní pozice žadatele o mimořádné pracovní vízum musí spadat mezi druhy prací označené v Klasifikaci zaměstnání (CZ-ISCO)2 kódem a názvem

a)

51649 Ostatní chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci,

b) 61 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství,

c)

621 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech,

d)

723 Mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických),

e)

751 Výrobci a zpracovatelé potravin a příbuzní pracovníci,

f)

752 Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci,

g)

816 Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných výrobků,

h)

817 Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva a výrobu papíru,

i)

8183 Obsluha strojů na balení, plnění a etiketování,

j)

83221 Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů zdravotnické dopravní služby),

k)

834 Obsluha pojízdných zařízení,

l)

921 Pomocní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství, nebo

m)

93292 Pomocní dělníci ve výrobě.

§ 5

Zaměstnavatel

(1)

Zaměstnavatelem žadatele na území České republiky může být pouze účastník vládou schváleného programu „Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví“.

(2)

Zaměstnavatelem žadatele nesmí být agentura práce.

§ 6

Termín podání žádosti

Žádost o mimořádné pracovní vízum lze podat do 31. prosince 2022.

§ 7

Přechodné ustanovení

Řízení o žádosti o udělení mimořádného pracovního víza podané do 31. prosince 2022, o které nebylo k tomuto dni pravomocně rozhodnuto, se dokončí podle tohoto nařízení.

§ 8

Účinnost

(1)

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2019.

(2)

Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2022.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

 

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.

 

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
čl. II nařízení č. 245/2021 Sb.1.7.2021


Poznámky pod čarou:

Sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb., o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).

Sdělení Českého statistického úřadu č. 206/2010 Sb., o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), ve znění pozdějších sdělení.

Poznámky pod čarou:
1

Sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb., o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).

2

Sdělení Českého statistického úřadu č. 206/2010 Sb., o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), ve znění pozdějších sdělení.