Čekejte, prosím...
A A A
356/2019 Sb. znění účinné od 1. 2. 2020

356

 

ZÁKON

ze dne 4. prosince 2019,

kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,

o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 4 odst. 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb., zákona č. 129/2006 Sb., zákona č. 162/2013 Sb., zákona č. 226/2017 Sb. a zákona č. 49/2019 Sb., se za slova „27․ červen – Den památky obětí komunistického režimu,“ vkládají slova „21. srpen – Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy,“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

 

Zeman v. r.

 

Babiš v. r.