Čekejte, prosím...
A A A
49/2019 Sb. znění účinné od 1. 4. 2019

49

 

ZÁKON

ze dne 31. ledna 2019,

kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,

o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 4 odst. 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb., zákona č. 129/2006 Sb., zákona č. 162/2013 Sb. a zákona č. 226/2017 Sb., se za slova „27․ červen – Den památky obětí komunistického režimu“ vkládají slova „ , 8. říjen – Památný den sokolstva“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

 

Zeman v. r.

 

v z. Brabec v. r.