Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

378/2010 Sb. znění účinné od 1. 2. 2022
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 505/2021 Sb.

1.2.2022

vyhláškou č. 315/2020 Sb.

15.7.2020

vyhláškou č. 3/2018 Sb.

24.1.2018

Více...

378

 

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2010

o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 11 písm. e) zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 331/2010 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1 a upravuje druhový seznam pěstovaných rostlin, který je uveden v příloze.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Ministr:

Ing. Fuksa v. r.

Příloha

Druhový seznam pěstovaných rostlin

1. Zemědělské druhy (mimo použití pro okrasné účely)

 

1.1. Obilniny

 

Avena nuda L.

Oves nahý

Avena sativa L. (včetně A. byzantina K. Koch)

Oves setý

Avena strigosa Schreb.

Oves hřebílkatý

Hordeum vulgare L.

Ječmen

Phalaris canariensis L.

Lesknice kanárská

Secale cereale L.

Žito

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor

Čirok

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Čirok súdánská tráva

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x

Čirok x čirok súdánská tráva

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

hybridy vzniklé křížením poddruhů Sorghum bicolor subsp. bicolor a Sorghum bicolor subsp. drummondii

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

Pšenice setá

Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren

Pšenice tvrdá

Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.

Pšenice špalda

x Triticosecale Wittm. ex A. Camus

Tritikale

hybridy vzniklé křížením druhů rodu Triticum s druhy rodu Secale

Zea mays L. (partim)

Kukuřice (mimo pukancové a cukrové)

 

1.2. Krmné plodiny

 

1.2.1 Trávy

Agrostis canina L.

Psineček psí

Agrostis capillaris L.

Psineček tenký

Agrostis gigantea Roth

Psineček veliký

Agrostis stolonifera L.

Psineček výběžkatý

Alopecurus pratensis L.

Psárka luční

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl& C. Presl

Ovsík vyvýšený

Bromus catharticus Vahl

Sveřep samužníkovitý

Bromus sitchensis Trin.

Sveřep sitecký

Dactylis glomerata L.

Srha laločnatá

Festuca arundinacea Schreb.

Kostřava rákosovitá

Festuca filiformis Pourr.

Kostřava vláskovitá

Festuca ovina L.

Kostřava ovčí

Festuca pratensis Huds.

Kostřava luční

Festuca rubra L.

Kostřava červená

Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.

Kostřava drsnolistá

x Festulolium Asch. & Graebn.

Festulolium hybridy vzniklé křížením druhů rodu Festuca s druhy rodu Lolium

Lolium multiflorum Lam.

Jílek mnohokvětý

Lolium perenne L.

Jílek vytrvalý

Lolium x hybridum Hausskn.

Jílek hybridní

Phalaris aquatica L.

Lesknice vodní

Phleum nodosum L.

Bojínek hlíznatý

Phleum pratense L.

Bojínek luční

Poa annua L.

Lipnice roční

Poa nemoralis L.

Lipnice hajní

Poa palustris L.

Lipnice bahenní

Poa pratensis L.

Lipnice luční

Poa trivialis L.

Lipnice obecná

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

Trojštět žlutavý

 

1.2.2 Lusko viny a jeteloviny

Galega orientalis Lam.

Jestřabina východní

Lotus corniculatus L.

Štírovník růžkatý

Lupinus albus L.

Lupina bílá

Lupinus angustifolius L.

Lupina úzkolistá

Lupinus luteus L.

Lupina žlutá

Medicago lupulina L.

Tolice dětelová

Medicago sativa L.

Vojtěška setá

Medicago x varia T. Martyn

Vojtěška proměnlivá

Onobrychis viciifolia Scop.

Vičenec ligrus

Pisum sativum L. (partim)

Hrách polní (včetně pelušky)

Trifolium alexandrinum L.

Jetel alexandrijský

Trifolium hybridum L.

Jetel zvrhlý (švédský)

Trifolium incarnatum L.

Jetel nachový

Trifolium pratense L.

Jetel luční

Trifolium repens L.

Jetel plazivý

Trifolium resupinatum L.

Jetel zvrácený (perský)

Trigonella foenum-graecum L.

Pískavice řecké seno

Vicia faba L. (partim)

Bob polní

Vicia pannonica Crantz

Vikev panonská

Vicia sativa L.

Vikev setá

Vicia villosa Roth

Vikev huňatá

 

1.2.3. Jiné krmné plodiny

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Tuřín

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef.

Kapusta krmná

var. medullosa Thell. + var. viridis L.

 

Phacelia tanacetifolia Benth.

Svazenka vratičolistá

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Ředkev olejná

 

1.3. Olejniny a přadné rostliny

Brassica juncea (L.) Czernj.

Hořčice sareptská

Brassica napus L. (partim)

Řepka

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch

Hořčice černá

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Řepice

Cannabis sativa L.

Konopí seté

Carthamus tinctorius L.

Světlice barvířská

Carum carvi L.

Kmín

Glycine max (L.) Merr.

Sója

Helianthus annuus L.

Slunečnice

Linum usitatissimum L.

Len

Papaver somniferum L.

Mák setý

Sinapis alba L.

Hořčice bílá

 

1.4. Brambor a jiné okopaniny

Solanum tuberosum L.

Brambor

Beta vulgaris L. var. altissima Döll

Cukrovka

Beta vulgaris L. var. crassa Mansf.

Řepa krmná

 

2. Chmel

Humulus lupulus L.

Chmel

 

3. Réva

Vitis L.

Réva

 

4. Zeleninové druhy (mimo použití pro okrasné účely)

Allium cepa L.

 

- skupina Aggregatum

Šalotka

- skupina Cepa

Cibule, Echalion

Allium fistulosum L.

Cibule sečka

Allium porrum L.

Pór

Allium sativum L.

Česnek

Allium schoenoprasum L.

Pažitka

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Kerblík

Apium graveolens L.

 

- skupina Celer bulvový

Celer bulvový

- skupina Celer řapíkatý

Celer řapíkatý

Asparagus officinalis L.

Chřest

Beta vulgaris L.

 

- skupina Mangold

Mangold

- skupina Řepa zeleninová

Řepa salátová včetně „Cheltenham beet“

Brassica oleracea L.

 

- skupina Brokolice (květáková a výhonková)

Brokolice

- skupina Kadeřávek

Kadeřávek

- skupina Kapusta hlávková

Kapusta hlávková

- skupina Kapusta listová

Kapusta listová

- skupina Kapusta růžičková

Kapusta růžičková

- skupina Kedluben

Kedluben

- skupina Květák

Květák

- skupina Portugalské zelí

Portugalské zelí

- skupina Capitata

Zelí hlávkové bílé a zelí hlávkové červené

Brassica rapa L.

 

- skupina Vodnice

Vodnice

- skupina Zelí pekingské

Zelí pekingské

Capsicum annuum L.

Paprika, chilli

Cichorium endivia L.

Endivie

Cichorium intybus L.

 

- skupina Čekanka listová

Čekanka hlávková

- skupina Čekanka pro puky

Čekanka pro puky

- skupina Čekanka průmyslová

Čekanka kořenová

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Meloun vodní

Cucumis melo L.

Meloun cukrový

Cucumis sativus L.

 

- skupina Okurka nakládačka

Okurka nakládačka

- skupina Okurka salátová

Okurka salátová

Cucurbita maxima Duchesne

Tykev velkoplodá

Cucurbita pepo L.

Tykev obecná včetně cukety a patizonu

Cynara cardunculus L.

 

- skupina Artyčok

Artyčok

- skupina Karda

Karda

Daucus carota L.

Mrkev a mrkev krmná

Foeniculum vulgare Mill.

 

- skupina Azoricum

Fenykl

Lactuca sativa L.

Salát

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill

 

- skupina Petržel kořenová

Petržel kořenová

- skupina Petržel listová

Petržel listová

Phaseolus coccineus L.

Fazol šarlatový

Phaseolus vulgaris L.

 

- skupina Fazol obecný keříčkový

Fazol obecný keříčkový

- skupina Fazol obecný pnoucí

Fazol obecný pnoucí

Pisum sativum L.

 

- skupina Hrách cukrový

Hrách cukrový

- skupina Hrách dřeňový

Hrách dřeňový

- skupina Hrách kulatosemenný

Hrách kulatosemenný

Raphanus sativus L.

 

- skupina Ředkev

Ředkev

- skupina Ředkvička

Ředkvička

Rheum rhabarbarum L.

Reveň

Scorzonera hispanica L.

Černý kořen

Solanum lycopersicum L.

Rajče

Solanum melongena L.

Lilek vejcoplodý

Spinacia oleracea L.

Špenát

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Kozlíček polníček

Vicia faba L.

Bob zahradní

Zea mays L.

 

- skupina Kukuřice cukrová

Kukuřice cukrová

- skupina Kukuřice pukancová

Kukuřice pukancová

Všechny hybridy výše uvedených druhů a skupin.

 

5. Ovocné rody a druhy (určené pro produkci ovoce)

Castanea sativa Mill.

Kaštanovník jedlý

Citrus L.

Citrus

Corylus avellana L.

Líska

Cydonia oblonga Mill.

Kdouloň

Ficus carica L.

Smokvoň

Fortunella Swingle

Kumkvat

Fragaria L.

Jahodník

Juglans regia L.

Ořešák vlašský

Malus Mill.

Jabloň

Olea europaea L.

Olivovník

Pistacia vera L.

Pistáciovník

Poncirus Raf.

Citronečník

Prunus amygdalus Batsch

Mandloň

Prunus armeniaca L.

Meruňka

Prunus avium (L.) L.

Třešeň

Prunus cerasus L.

Višeň

Prunus domestica L.

Slivoň

Prunus persica (L.) Batsch

Broskvoň

Prunus salicina Lindley

Slivoň japonská

Pyrus L.

Hrušeň

Ribes L.

Rybíz, angrešt

Rubus L.

Maliník, ostružiník

Vaccinium L.

Borůvka

Druhy a mezidruhové hybridy používané jako podnože ovocných druhů.

 

6. Druhy a mezidruhové hybridy pro použití jako podnože zeleninových druhů

Capsicum annuum L. x Capsicum chinense Jacq.

Hybridy vzniklé křížením druhů Capsicum annuum a Capsicum chinense

Cucurbita ficifolia Bouché

Tykev fíkolistá

Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne

Hybridy vzniklé křížením druhů Cucurbita maxima a Cucurbita moschata

Cucurbita moschata Duchesne

Tykev muškátová

Lagenaria siceraria (Molina) Standl.

Lagenárie

Sicyos angulatus L.

Libenka hranatá

Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp D.M. Spooner

Hybridy vzniklé křížením druhů Solanum lycopersicum a Solanum habrochaites

Solanum lycopersicum L. x Solanum pimpinellifolium L.

Hybridy vzniklé křížením druhů Solanum lycopersicum a Solanum pimpinellifolium

Solanum torvum Sw.

LilekPoznámky pod čarou:

Směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh.

Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh.

Směrnice Rady ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (68/193/EHS).

Směrnice Rady 69/60/EHS ze dne 18. února 1969, kterou se mění směrnice Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh.

Směrnice Rady 69/63/EHS ze dne 18. února 1969, kterou se mění směrnice Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh.

Směrnice Rady 71/162/EHS ze dne 30. března 1971, kterou se mění směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh.

Směrnice Rady 73/438/EHS ze dne 11. prosince 1973, kterou se mění směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.

Směrnice Komise 79/641/EHS ze dne 27. června 1979, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva pícnin, osiva obilovin, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh.

Směrnice Rady 86/155/EHS ze dne 22. dubna 1986, kterou se v důsledku přistoupení Španělska a Portugalska mění některé směrnice o uvádění osiva a sadby na trh.

Směrnice Komise 86/320/EHS ze dne 20. června 1986, kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.

Směrnice Komise 87/120/EHS ze dne 14. ledna 1987, kterou se mění některé směrnice Rady o uvádění osiva a sadby na trh.

Směrnice Rady 88/380/EHS ze dne 13. června 1988, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.

Směrnice Komise 92/19/EHS ze dne 23. března 1992, kterou se mění směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.

Směrnice Rady 2002/11/ES ze dne 14. února 2002, kterou se mění směrnice 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh a kterou se zrušuje směrnice 74/649/EHS.

Směrnice Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na trh.

Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh.

Směrnice Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění sadby brambor na trh.

Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh.

Směrnice Komise 2004/55/ES ze dne 20. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.

Směrnice Komise 2006/124/ES ze dne 5. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 92/33/EHS o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh a směrnice Rady 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh.

Směrnice Komise 2007/72/ES ze dne 13․ prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí druhu Galega orientalis Lam.

Směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce.

Směrnice Komise 2009/74/ES ze dne 26. června 2009, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o botanické názvy rostlin, vědecké názvy ostatních organismů a některé přílohy směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES s přihlédnutím k vývoji vědeckých a technických poznatků.

Prováděcí směrnice Komise 2013/45/EU ze dne 7. srpna 2013, kterou se mění směrnice Rady 2002/55/ES a 2008/72/ES a směrnice Komise 2009/145/ES, pokud jde o botanický název rajčete.

Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/2109 ze dne 1. prosince 2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický název druhu Lolium x boucheanum Kunth.

Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/990 ze dne 17. června 2019, kterou se mění seznam rodů a druhů uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2002/55/ES, v příloze II směrnice Rady 2008/72/ES a v příloze směrnice Komise 93/61/EHS. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/432 ze dne 23. března 2020, kterou se mění směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o definici zeleniny a seznam rodů a druhů v čl. 2 odst. 1 písm. b).

Prováděcí směrnice Komise (EU) 2021/415 ze dne 8. března 2021, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS za účelem přizpůsobení taxonomických skupin a názvů některých druhů semen a plevelů vývoji vědeckých a technických poznatků.

Poznámky pod čarou:
1

Směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh.

Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh.

Směrnice Rady ze dne 9. dubna 1968 o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (68/193/EHS).

Směrnice Rady 69/60/EHS ze dne 18. února 1969, kterou se mění směrnice Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh.

Směrnice Rady 69/63/EHS ze dne 18. února 1969, kterou se mění směrnice Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh.

Směrnice Rady 71/162/EHS ze dne 30. března 1971, kterou se mění směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh.

Směrnice Rady 73/438/EHS ze dne 11. prosince 1973, kterou se mění směrnice ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin a sadby brambor na trh, směrnice ze dne 30. června 1969 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh a směrnice ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.

Směrnice Komise 79/641/EHS ze dne 27. června 1979, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva pícnin, osiva obilovin, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh.

Směrnice Rady 86/155/EHS ze dne 22. dubna 1986, kterou se v důsledku přistoupení Španělska a Portugalska mění některé směrnice o uvádění osiva a sadby na trh.

Směrnice Komise 86/320/EHS ze dne 20. června 1986, kterou se mění směrnice Rady 66/402/EHS o uvádění osiva obilovin na trh.

Směrnice Komise 87/120/EHS ze dne 14. ledna 1987, kterou se mění některé směrnice Rady o uvádění osiva a sadby na trh.

Směrnice Rady 88/380/EHS ze dne 13. června 1988, kterou se mění směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o uvádění osiva řepy, osiva pícnin, osiva obilovin, sadby brambor, osiva olejnin a přadných rostlin a osiva zeleniny na trh a o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.

Směrnice Komise 92/19/EHS ze dne 23. března 1992, kterou se mění směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.

Směrnice Rady 2002/11/ES ze dne 14. února 2002, kterou se mění směrnice 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh a kterou se zrušuje směrnice 74/649/EHS.

Směrnice Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na trh.

Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh.

Směrnice Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění sadby brambor na trh.

Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh.

Směrnice Komise 2004/55/ES ze dne 20. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh.

Směrnice Komise 2006/124/ES ze dne 5. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 92/33/EHS o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh a směrnice Rady 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh.

Směrnice Komise 2007/72/ES ze dne 13․ prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí druhu Galega orientalis Lam.

Směrnice Rady 2008/90/ES ze dne 29. září 2008 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce.

Směrnice Komise 2009/74/ES ze dne 26. června 2009, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o botanické názvy rostlin, vědecké názvy ostatních organismů a některé přílohy směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES s přihlédnutím k vývoji vědeckých a technických poznatků.

Prováděcí směrnice Komise 2013/45/EU ze dne 7. srpna 2013, kterou se mění směrnice Rady 2002/55/ES a 2008/72/ES a směrnice Komise 2009/145/ES, pokud jde o botanický název rajčete.

Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/2109 ze dne 1. prosince 2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický název druhu Lolium x boucheanum Kunth.

Prováděcí směrnice Komise (EU) 2019/990 ze dne 17. června 2019, kterou se mění seznam rodů a druhů uvedený v čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2002/55/ES, v příloze II směrnice Rady 2008/72/ES a v příloze směrnice Komise 93/61/EHS. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2020/432 ze dne 23. března 2020, kterou se mění směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o definici zeleniny a seznam rodů a druhů v čl. 2 odst. 1 písm. b).

Prováděcí směrnice Komise (EU) 2021/415 ze dne 8. března 2021, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS za účelem přizpůsobení taxonomických skupin a názvů některých druhů semen a plevelů vývoji vědeckých a technických poznatků.